Arrow Left
HKKF Fondes forside

Din pensionsordning

Din pensionsordning i Sampension

Din pensionsordning skal være med til at sikre dig økonomisk, når du går på pension.

Derfor har du en pensionsordning, hvor omkostningerne er sat til et minimum, men hvor der er gode muligheder for at få et godt afkast, så dine penge kan yngle. 

Få rådgivning
Det er altid en god idé at få rådgivning, så du kan få et overblik over om dine pensioner lever op til dine ønsker. 

Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Afkast og investeringsvalg

Ønsker du at påvirke afkastet på din pensionsordning? Så har du mulighed for at ændre investeringsprofil.

Læs mere

Bonusordning

Er du ansat på korttidskontrakt (K35), er du også omfattet af en bonusordning. Bonusordningen er en opsparing af beskattede midler, som bliver udbetalt som et skattefri engangsbeløb, hvis betingelserne eller de særlige vilkår er opfyldt. Investering og afkast på bonusordningen er anderledes end på de øvrige ordninger. Bonusordningen fremgår af en separat police, som kan ses, hvis du logger ind på Sampensions hjemmeside.