Arrow Left
HKKF's forside

Din pensionsordning i Sampension

Din pensionsordning skal være et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af, at du ikke kan opretholde en lønindkomst, uanset om årsagen er alderdom, eller fordi du er blevet syg eller dør før pensionering.

Derfor har du en pensionsordning, hvor omkostningerne er sat til et minimum, men hvor der er gode muligheder for at få et godt afkast, så dine penge kan yngle. 

Basisdækninger 
Når du optages i pensionsordningen, får du med det samme nogle gode basisdækninger, selvom du endnu ikke har taget stilling til, hvilke forsikringer du skal have, og hvordan dine penge skal spares op.

Basisdækningerne er obligatoriske, så du kan ikke fravælge de obligatoriske dækninger, men forhøje dem.

Få rådgivning
Det er vigtigt, at du får den nødvendige rådgivning, så ordningen lever op til dine ønsker. Ring til os eller book en skærmrådgivning, så du får mest muligt ud af din pensionsopsparing.

Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Dækning ved offentlig førtidspension m.v.

Hvis du modtager offentlig førtidspension, kan du som regel få udbetalt en ydelse fra Sampension.

Læs mere

Når du dør

Din pensionsordning kan sikre, at dine efterladte kan klare sig økonomisk, når du dør - uanset om det sker før eller efter, at du er gået på pension.

Læs mere

Afkast og investeringsvalg

Ønsker du at påvirke afkastet på din pensionsordning? Så har du mulighed for at ændre investeringsprofil.

Læs mere