Organisation og ledelse

Sampensions organisation består af fem hovedområder, som sørger for den daglige drift og den løbende udvikling, samt to stabsområder.

Kunder: Alt kundeansvar og direkte kundehåndtering er samlet i kundeområdet, der leverer den direkte service til pensionskunden, samarbejder med overenskomstparterne og servicerer arbejdsgiverne.

Produkter: Ansvaret for Sampensions produkter varetages i produktområdet, der forener klassiske aktuarfunktioner med produkt- og it-udvikling, samt vilkår- og aftalehåndtering.

Investering: Varetager forvaltningen af Sampensions investeringsporteføljer. Investering består af afdelingerne for henholdsvis Investeringsanalyse, Børsnoterede aktier, Alternativer, Ejendomme og infrastruktur samt Renteinstrumenter.

Økonomi: Har ansvaret for fondsadministration, regnskaber for alle koncernens selskaber, samt for risiko- og omkostningsstyring. Desuden ligger ansvaret for it-drift her.

Kommunikation og HR: Omfatter presse, ekstern kommunikation, intern kommunikation, HR og personalerestaurant samt intern service.

Direktionssekretariat: Tværgående støttefunktioner er samlet i Direktionssekretariat. Det omfatter blandt andet at servicere beslutningsorganer, ekstern interessevaretagelse, strategi og projektstyring. 

Sampensions organisation  

 

Sampensions ledelse

God selskabsledelse

De lovmæssige krav til ledelse og styring af finansielle selskaber, herunder Sampension Livsforsikring A/S, er i de senere år blevet betydeligt mere detailorienterede, hvilket bl.a. hænger sammen med den tiltagende og omfattende EU-regulering af det finansielle område – ikke mindst som følge af finanskrisen. Det betyder skærpede krav til selskabets overordnede ledelse samt virksomhedens indretning og drift.

Læs mere

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.