Organisation og ledelse

Organisationen i Sampension Administrationsselskab A/S består af fem hovedområder, som sørger for den daglige drift og den løbende udvikling, samt tre stabsområder.

Kunder: Kunderådgivning og serviceydelser er samlet i kundeområdet, der leverer den direkte service til pensionskunden, samarbejder med overenskomstparterne og servicerer arbejdsgiverne. Hertil kommer en afdeling for markedsudvikling.

Produkter: Ansvaret for Sampensions produkter varetages i produktområdet, der forener klassiske aktuarfunktioner med produktudvikling og skadeshåndtering samt juridisk ansvar for kundevilkår.

Investering: Varetager forvaltningen af Sampensions investeringsporteføljer inkl. børsnoterede aktier, alternativer, ejendomme og infrastruktur, renteinstrumenter, kredit samt investeringsanalyse og ansvarlige investeringer.

Økonomi: Har ansvaret for regnskaber for alle selskaber i Sampension-fællesskabet, samt risiko- og omkostningsstyring, compliance og fondsadministration, som er back office til investering.

IT: Varetager ansvaret for it-udvikling inkl. den strategiske projektportefølje og digitalisering samt it-drift.

Kommunikation: Omfatter ansvar for intern og ekstern kommunikation inkl. presse.

Direktionssekretariat: Servicerer direktion og bestyrelserne i Sampension-fællesskabet samt strategi- og projektstyring.

HR: Varetager human resource og har ansvaret for personalerestaurant samt intern service. 

Organisationsdiagram

Sampensions ledelse

God selskabsledelse

De lovmæssige krav til ledelse og styring af finansielle selskaber, herunder Sampension Livsforsikring A/S, er i de senere år blevet betydeligt mere detailorienterede, hvilket bl.a. hænger sammen med den tiltagende og omfattende EU-regulering af det finansielle område – ikke mindst som følge af finanskrisen. Det betyder skærpede krav til selskabets overordnede ledelse samt virksomhedens indretning og drift.

Læs mere