Koncernstruktur og selskabsoversigt

Sampension koncernen består af moderselskabet Sampension Livsforsikringsselskab A/S, datterselskabet Sampension Administrationsselskab A/S samt en række øvrige datterselskaber og associerede selskaber. De varetager tilsammen koncernens forretningsområder.

Sampension Administrationsselskab A/S

Formålet for Sampension Administrationsselskab A/S er at varetage administrative opgaver for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsselskaber samt kapitalforvaltning i bred forstand og anden virksomhed, der er forbundet hermed. Det er endvidere selskabets formål at eje, udleje og administrere fast ejendom samt anden naturlig virksomhed i denne forbindelse.

Den 1. juli 2019 overgik administrationen af ISP Pension til Sampension Administrationsselskab A/S, som siden 1. januar 2017 også har administreret Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Ejerkreds og bestyrelse

Sampension Administrationsselskab A/S' ejerkreds består af Sampension Livsforsikring A/S (88 %), ISP Pension (6%) Arkitekternes Pensionskasse (3%) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (3%).

Øvrige selskaber

Desuden består koncernen af flere ejendomsaktieselskaber, som ejer den væsentligste del af koncernens ejendomsportefølje, samt af en række investeringsselskaber og en kapitalforening, som især omfatter alternative investeringer og aktier i både gennemsnits- og markedsrentemiljøet.

Selskabsoversigt

Pr. 1. januar 2019

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.