Nyheder


Sunde nøgletal fjerner usikkerhed på markedet

4. marts 2016

Aktiemarkedets dramatiske start på 2016 har fortonet sig, og ifølge Henrik Olejasz Larsen er der i hvert fald ingen fundamentale hindringer for, at roen for alvor kan sænke sig, og aktierne igen kan kravle op.

”Markedets veje er uransagelige på den korte bane. Men vi kan konstatere, at krisestemningen har lagt sig. Der er ikke kun kommet dårlige nyheder, og de ulykker, som nogle markedsdeltagere frygter, er blevet sat ind i et mere afdæmpet, samlet billede,” siger investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen, der har ansvaret for en formue på 185 mia. kr. hos Sampension.

Fra årets start har der været negativ fokus på tilbagegang i fremstillingsindustri, oliepriser, Kina, politisk usikkerhed og renteforhøjelser i USA. Men den bed investeringsdirektøren ikke på.

”Den udviklede del af verdens økonomier er på rette vej, og det mener jeg også bliver bekræftet af de seneste nøgletal. Udviklingen er fortsat positiv for privatforbruget og arbejdsmarkedet i USA. Nu ser vi også, at nedgangen i fremstillingsindustrien synes at være ophørt,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Aktiemarkedet har særligt reageret negativt på faldet i den globale samhandel og prisfald på råvaremarkedet.

”Prisfald på råvarer påvirker samhandlen på den måde, at værdierne bliver mindre i statistikkerne. Men mængderne er sådan set stabile. Vi handler ligeså meget med hinanden verden over som hidtil,” siger Henrik Olejasz Larsen, og fortsætter:

”Konsekvensen af faldende råvarepriserne er dybest set en økonomisk omfordeling fra producenter af råvarer til forbrugere. På landeniveau øger det købekraften og væksten i de udviklede økonomier og rammer en del emerging markets negativt. Det er nu engang sådan, at de problemer, som f.eks. de lave oliepriser skaber, er meget koncentrerede og synlige, mens de gavnlige effekter er mere diffuse og svære at måle her og nu. Det har givet en del uro og usikkerhed på markederne,” siger han.

Effekterne er tydeligere på aktiemarkedet, hvor sektorer som olie og råvarer mildest talt har haft det svært, mens det omvendt har været en fordel for indtjeningen inden for fx flyindustri og turisme.