Nyheder


SPORTMASTER vælger Sampension som ny pensionsleverandør

27. september 2016

Sampension har med virkning fra 1. november i år indgået en aftale med Danmarks største sportskæde SPORTMASTER om forvaltning af de ansattes pensionsordninger. SPORTMASTER har i dag mere end 100 butikker over hele landet og beskæftiger godt 1.000 medarbejdere i såvel butikker som kædens hovedsæde.

”Siden etableringen af SPORTMASTER som kapitalkæde har gode og velordnede forhold for vores medarbejdere været en høj prioritet. Derfor indgår alle medarbejdere i virksomhedens forsikrings- og pensionsordning. Vi ønskede at tjekke, om ordningen fortsat var konkurrencedygtig og gennemførte derfor et udbud i sommeren 2016. Målet var at sikre medarbejderne en komplet forsikringspakke og maksimal pensionsopsparing. Hos Sampension så vi den stærkeste kombination af effektivt administrationssetup, evne til at skabe attraktivt afkast og gode forsikringer. Derfor var valget let og medarbejderne har fået markedets pt. bedste ordning,” siger CFO Chris Bigler, SPORTMASTER.

”Vi er glade for, at SPORTMASTERs medarbejdere og ledelse har valgt at pege på Sampension som pensionsselskab. Hver gang en stor virksomhed sender deres pension i udbud, er der en særdeles grundig udvælgelsesproces, og vi er stolte over, at den samlede pakke af produkter, priser og serviceydelser har matchet kundens forventninger i et marked, der er præget af hård konkurrence,” siger Sampensions adm. direktør Hasse Jørgensen.

SPORTMASTER er den første større firmaordning, der er landet hos Sampension, efter man i slutningen af 2015 valgte at satse bredere på små og mellemstore virksomhed som supplement til de større overenskomstbaserede ordninger. I 2015 overtog Sampension administration af KMD’s firmapension, der dækker godt 3.200 ansatte. I december 2015 valgte to af landets mellemstore pensionskasser, AP og PJD, at flytte de ca. 18.000 medlemmers pensionsordninger fra Unipension til Sampension.

”Det er et stærkt kort, at vi favner hele spektret af firmapensioner, arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner og fuld administration af selvstændige pensionskasser som AP og PJD. Det konsoliderer os som et af landets stærkeste og mest effektive selskaber på markedet for både firmapensioner og arbejdsmarkedspensioner,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension oplever vækst i disse år, både hvad angår samlede indbetalinger og antal kunder.