Nyheder  

Sampension henter afkast på 12 mia. kr. i 1. halvår

24. august 2021

Sampension har sikret kunderne nogle af markedets højeste afkast i 1. halvår med afkast på op til 14 pct. Samtidig har Sampension budt velkommen til en række nye virksomhedskunder i årets første halvdel.

Årets første seks måneder har budt på særdeles gode afkast i Sampension. Her har kunderne i markedsrente fået afkast på op til 14 pct. før skat afhængig af alder og risiko. Det samlede investeringsafkast i Sampension-fællesskabet landede på 11,9 mia. kr. i 1. halvår af 2021.

”Vores vigtigste opgave er at sikre kunderne de bedst mulige pensioner. Derfor er vi meget tilfredse med, at kunderne har opnået nogle af markedets højeste afkast i årets første seks måneder. Afkastene er højest for yngre kunder med høj risiko, men også kunder med lavere risiko og kunder, der nærmer sig pensionsalderen, har fået gode afkast,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen, Sampension.

I gennemsnit fik kunder i markedsrente 8,5 pct. i afkast før skat i 1. halvår. Yngre kunder, der har valgt høj risiko, har fået de højeste afkast i halvåret på op til 14 pct.

”Særligt investeringer i globale aktier, og herunder value-aktier, har givet pote i 1. halvår, hvor vi samtidig har nydt godt af at være positioneret til de stigende renter, som vi så i starten af året. Og så har vores unoterede investeringer fortsat deres gode performance og leveret solide afkast i årets første seks måneder. Det gælder især investeringerne i unoterede aktier (private equity), men også i bl.a. ejendomme og infrastruktur,” siger Hasse Jørgensen.

Nye virksomhedskunder og flere på vej

I 1. halvår har Sampension desuden budt velkommen til en række nye virksomhedskunder, som har valgt Sampension som leverandør af deres medarbejderes pensionsordninger. Det drejer sig bl.a. om Muskelsvindfonden og AffaldVarme Aarhus.

”Vi er glade for, at stadig flere virksomheder finder os attraktive som pensionsleverandør. Vores fokus er at gøre pensionsordningerne mere værd ved lave omkostninger, gode afkast, fleksible produkter og kompetent kundeservice, og vi har i udbudsrunderne faste lave priser, både hvad angår rådgivning, service og investeringsforvaltning,” siger Hasse Jørgensen.

Han forventer, at der er flere nye firmaaftaler på vej til Sampension i år – ikke mindst som følge af Finanstilsynets nye såkaldte SUL-bekendtgørelse, der bl.a. betyder, at pensionsselskabernes udgifter og indtægter i deres forsikringsforretning skal balancere.

”Med bekendtgørelsen vil det blive sværere for pensionsselskaberne at give rabatter til udvalgte kunder på syge- og ulykkesforsikringer og på investeringsomkostninger. Det vil alt andet lige stille vores tilbud stærkere i udbudsrunderne, da vi ikke ændrer priser fra gang til gang og f.eks. ikke gør forskel på store og små virksomheder - eller på folk i arbejde og pensionister. Det er mest fair for både nye og eksisterende kunder, at alle får den samme skarpe pris, og at der ikke sker omfordeling mellem kunderne,” siger Hasse Jørgensen.

De løbende indbetalinger i Sampension-fællesskabet, som består af Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP Pension, var i 1. halvår på 4,5 mia. kr., hvilket er samme niveau som i samme periode sidste år. Kundernes indskud og overførsler blev på 1,1 mia. kr. i de første seks måneder i år mod 1,9 mia. kr. i samme periode 2020. Her var indskud og overførsler dog ekstraordinært høje, da der i starten af 2020 blev etableret en ny pensionsaftale for ca. 11.000 medlemmer under Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

Den samlede balance i Sampension-fællesskabet var på 342 mia. kr. i 1. halvår i år – en stigning på knap 14 mia. kr. ift. sidste år.

Regnskabstal for selskaberne i Sampension-fællesskabet 1. halvår 2021 (mio. kr.)

Administrations-fællesskabet Sampension LivArkitekternes PensionskassePensionskassen for Jordbrugs-akademikere & DyrlægerISP Pension
Indbetalinger***5.732
(6.589*)
5.119
(6.012*)
200
(189*)
219
(205*)
194
(184*)
Investeringsafkast11.876
(-5.547*)
9.656
(-3.830*)
561
(-445*)
851
(-694*)
807
(-578*)
Afkast i gennemsnit i markedsrente 8,5%11,6%**11,3%**8,5%
Aktiver i alt341.930
(328.327*)
295.409 (285.010*)10.939
(10.235*)
16.604
(15.651*)
18.978
(17.431*)
Omkostninger i kr. pr. forsikret196
(192*)
247
(242*)
245
(241*)
244
(243*)
Antal forsikrede328.096
(327.821*)
294.427 (294.458*)10.461
(10.136*)
10.939
(10.725*)
12.269 (12.502*)

* Tal for 1. halvår 2020
** Siden 29.1.2021
***Inkl. præmier indirekte forsikring