Nyheder


Sæt det lange lys på

Coronaepidemien kan aflæses i verdensøkonomien og på pensionsordningerne. Hav tålmodighed og bevar strategien, lyder rådet fra Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Det store dyk i aktiemarkederne verden over som konsekvens af coronaudbruddet har sat sit aftryk - også på investeringsafkastet i Sampension.

Afkastet i de forskellige årgangspuljer kan fra onsdag den 8. april ses her på siden

For en pensionsopsparer med middel risiko og 15 år til pensionering er afkastet for første kvartal i år eksempelvis landet på -15,5 pct. Til sammenligning har kunder i markedsrente med middel risiko sidste år opnået mellem 5,8 og 17 pct. i afkast før skat afhængig af alder.

AlderAfkast første kvartal
i lav risiko
Afkast første kvartal
i moderat risiko
Afkast første kvartal
i høj risiko
35 år-11,6 pct.-15,3 pct. -17,2 pct.
50 år-11,6 pct.-15,3 pct.  -17,2 pct.
65 år -5,4 pct.-6,5 pct. -8,7 pct.

Gennem mere end ti år har aktieinvesteringer været med til at sikre jævnt høje afkast. Det var dog langt fra tilfældet i marts måned, hvor de fleste børsmarkeder faldt med mere end en tredjedel. Noget tilsvarende er ikke set siden finanskrisen i perioden 2007-09 og før det dot-com boblens brist i 2000-02.

Man skal tænke sig godt om

Sampensions investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen opfordrer til, at man som pensionsopsparer sætter det lange lys på og tænker sig godt om, inden man ændrer sin investeringsprofil fra eksempelvis høj til lav risiko med udgangspunkt i den aktuelle situation.

”For de yngre pensionsopsparere er der god tid til at få indhentet det tabte. Fordi man har den største andel af aktier i sin portefølje her, er risikoen størst, men det er der taget hensyn til i investeringsprofilen, og der er mange år til at genvinde et eventuelt tab,” forklarer han.

Henrik Olejasz Larsen tilføjer, at det ikke kun er negativt, at aktiekurserne er lave. Det betyder også, at Sampension kan gøre fordelagtige investeringer. Sampension har en aktiebeholdning, som er lidt mindre end det langsigtede mål, og holder foreløbig igen med at købe ind.

Det er ikke kun i lave afkast på aktierne, coronaepidemien kan aflæses, men også det afkast, der lige nu hentes hjem på andre investeringer.

”Økonomien kører meget langsomt lige nu. Derfor er indtjeningen også lav i flere af de selskaber, vi har investeret i, som ikke er børsnoterede,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Lige nu holder han især øje med, hvordan coronasmitten udvikler sig i USA. Det har stor betydning for verdensøkonomien, fordi mere end halvdelen af værdien af verdens børsnoterede aktier hører hjemme der.

Opsparere tæt på pensionsalderen

Pensionsopsparere, der nærmer sig pensionering, har over de seneste fem år opnået et afkast på 18,9 pct., hvis de har en investeringsprofil med middel risiko. I første kvartal i år lå afkastet på -9,5 for en 60-årig og -6,5 pct. for en 65-årig med middel risiko.

”De kan så til gengæld glæde sig over at have sparet op og haft større opsparinger i en årrække, hvor aktiemarkederne har båret os frem. Andelen af aktier i Sampensions markedsrenteprodukt falder kraftigt de sidste år frem mod pensionering, og de, som er tæt på pension, bliver langt fra så hårdt ramt af sidste måneds udsving som de yngre opsparere,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at det både for opsparere tæt på pensionsalderen og for pensionister alt andet lige er forventeligt, at en stor del af det tabte kan genvindes.

Mindre udsving hos kunder i gennemsnitsrente

Sampensions kunder med en pensionsordning i gennemsnitsrente vil ikke mærke udsvinget, som det er tilfældet for kunder i markedsrente. Kunder i gennemsnitsrente sparer op med markant færre aktier og med næsten 75 pct. stats- og realkreditobligationer. For kunder i gennemsnitsrente var afkastet i første kvartal i -0,9 pct.

Afkastet i gennemsnitsrente er mere stabilt, og samtidig sikrer kollektive reserver en udjævning af afkastet, inden det tilskrives som depotrente til kundernes opsparing.

Pensionsudbetaling uændret i år

Den finansielle ustabilitet kommer ikke til at påvirke størrelsen af den pension, man som pensionist får udbetalt i år. Størrelsen af næste års udbetalinger fastsættes først ved årsskiftet. Den årlige regulering af udbetalingen bliver blandt andet påvirket af forskellen mellem det faktiske afkast og den rente, der allerede er regnet ind på forhånd. Det er endnu for tidligt på året at spå om, i hvor høj grad udbetalingen bliver påvirket af de udsving, der er sket her i første kvartal.

Tallene ovenfor er udtryk for den viden, vi har her og nu, og tager udgangspunkt i generelle tal. De er derfor ikke udtryk for, hvad der konkret gælder for dig.