Nyheder


Økonomisk hjælp ved barns kritiske sygdom

17. august 2017

Er du forsikret i Sampension, kan du få penge, hvis dit barn under 18 år bliver ramt af en kritisk sygdom. Udbetalingen er et skattefrit engangsbeløb. Du kan se på din pensions- og forsikringsoversigt, om du har forsikringen.

Sampension vil gerne sikre, at alle ramte familier får deres penge og har derfor fokus på at informere om forsikringen. Personalet på sygehusene hjælper også med at oplyse familierne om muligheden. Du skal dog være opmærksom på, at Sampension ikke automatisk får besked, hvis dit barn bliver sygt. Ring til Sundheds- og skadesafdelingen i Sampension på tlf. 77 55 69 60, hvis du vil søge om udbetaling. Beløbet kan frit bruges på fælles oplevelser, orlov til forældrene, eller hvad der ellers kan lette dagligdagen.

Forsikringen forbedres løbende og er fra januar i år udvidet med diagnosen diabetes I, ligesom der er indført en udbetaling ved dødsfald. Se hvilke sygdomme, der er omfattet af forsikringen