Nyheder


Nye regler giver økonomisk gevinst til pensionister

Mange pensionister i parforhold kan nu se frem til at få mere i folkepension. Det står klart, efter at der netop er vedtaget nye regler, som indebærer, at folkepensionen fremover ikke længere skal nedsættes som følge af ægtefællens eller partnerens arbejdsindkomst.

7. juni 2022

Hidtil har det været sådan, at pensionister får mindre i folkepension, hvis deres ægtefælle eller partner arbejder. Men med de nye regler afskaffes denne modregning, så folkepensionister – og også førtidspensionister og seniorpensionister – fremadrettet ikke trækkes i pensionen, fordi deres ægtefælle eller partner er på arbejdsmarkedet. Reglerne får virkning fra 1. januar 2023.

”Mange folkepensionister har en bedre halvdel, som arbejder. Og for denne gruppe af pensionister kan det betyde en pæn stigning i indkomsten, når man fremover ikke længere bliver skåret i folkepensionen som følge af ægtefællens eller partnerens arbejdsindkomst. De nye regler kan f.eks. indebære, at man som folkepensionist fremover bliver berettiget til at modtage pensionstillægget, hvilket absolut er til at tage at føle på,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

Nye beregninger fra Sampension viser, at en folkepensionist med en arbejdende ægtefælle kan se frem til at få godt 2.000 kr. mere udbetalt om måneden som følge af de nye regler.

Beregningerne tager udgangspunkt i en folkepensionist, som har en ægtefælle med en lønindkomst på 450.000 kr. om året, og som selv har en årlig indkomst på 183.428 kr. før skat bestående af 100.000 kr. fra egen pensionsordning, 78.564 kr. fra folkepensionens grundbeløb og 4.864 kr. fra folkepensionens tillægsbeløb. Efter skat er indkomsten på 130.749 kr.

Med de nye regler modregnes ægtefællens løn ikke længere i folkepensionens tillægsbeløb, som dermed stiger til 42.304 kr., mens udbetalingerne fra egen pensionsordning og folkepensionens grundbeløb er det samme. Samlet set betyder det, at folkepensionistens indkomst efter skat stiger til 153.775 kr., hvilket altså svarer til godt 2.000 kr. mere udbetalt om måneden.

”Foruden at give en økonomisk gevinst i form af mere i folkepension vil de nye regler også medføre, at mange par ikke længere behøver at tænke på, om det vil koste på den enes folkepension, hvis den anden gerne vil arbejde. Det vil givetvis få flere seniorer og pensionister til at overveje at fortsætte på arbejdsmarkedet,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet skønnes omkring 100.000 borgere - folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister - at få gavn af de nye regler.

”Der er god grund til at være opmærksom på de nye regler, som vil få betydning for mange pensionister i parforhold. Med reglerne bliver det samtidig endnu vigtigere for danskere, som går på pension inden for en overskuelig årrække, at planlægge deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og pensionstilværelsen i god tid,” siger Anne-Louise Lindkvist.

De nye regler følger af en politisk aftale, der blev indgået tidligere i år, og hvor det også blev besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af ens egen arbejdsindtægt. Der arbejdes lige nu på at udmønte denne del af aftalen i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat senere på året.