Nyheder


Fortsat vækst hos Sampension

2. maj 2016

Sampension er kommet godt fra start i 2016. Indbetalinger udgør 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 8,5 % i forhold til samme periode sidste år. De løbende indbetalinger har en pæn stigning på 4,7 %, mens indskud er steget med 55 %.

”I et marked præget af konsolidering og hård konkurrence, er vi meget tilfredse med at fortsætte de positive takter fra 2015. Fremgangen i indbetalingerne er meget positiv og over vores budget. Det skyldes ekstra indbetalinger i firmapension samt resultatet af overenskomststigninger, der blev aftalt sidste år,” siger administrerende direktør Hasse Jørgensen.

Sampension har fortsat stor rådgivningsaktivitet. I kvartalet blev der gennemført knap 9.200 pensionsrådgivninger, og vi afholdte 66 informations-, status- og årsmøder. Hertil kom rekordhøj aktivitet på hjemmesiden med 222.000 besøg og 134.000 login.

”Vi fortsætter den strategiske satsning på digitalisering af forretningen og vil også i år omlægge service- og rådgivningsprocesser til digitale løsninger. Det skal øge kundetilfredsheden. Hertil kommer automatisering og optimering af kundeprocesser ved sundhedsforsikring, kritisk sygdom, erhvervsevnetab og dødfald,” siger Hasse Jørgensen.

Udover digitalisering ligger fokus i administrationen på at implementere de to pensionskasser for arkitekter og designere og for jordbrugsakademikere og dyrlæger, som Sampension skal servicere fra 1. januar 2017. Der er 38 fuldtidsmedarbejdere allokeret til dette projekt, som forløber planmæssigt.

Det samlede investeringsresultat før skat udgør 3,8 mia. kr. I markedsrente har kunderne fået afkast på -0,1 til -1,8 %. Resultaterne i april har dog rettet op på dette, og markedsrentekunderne begynder nu så småt at se frem til positive afkast.

I Q1 har aktier givet tab, mens obligationer har leveret et lille plus. I stedet er det alternative investeringer, der trækker læsset med et positivt afkast på 2,4 %, hvoraf ejendomme alene har leveret afkast på 4,0 %. Endelig har Sampension tjent på renteafdækning.

”Vi skal skabe værdi på den lange bane for kunderne, og vores eksponering mod globale aktier og emerging markets har på det seneste været en fordel og betyder, at vi har klaret os relativt godt i sammenligning med en række andre aktører. Udover det positive bidrag fra alternativer har vores beskedne eksponering mod europæiske og danske aktier ligeledes gavnet Sampensions performance i første kvartal. Også svækkelsen af den amerikanske dollar har bidraget positivt til resultatet i første kvartal. På fem års sigt ligger Sampensions afkast blandt de allerbedste,” siger Hasse Jørgensen.

Samlede aktiver udgør 265 mia. kr., hvilket er ca. 15 mia. kr. højere end primo året.