Nyheder


Flere forbedringer af forsikringen ved kritisk sygdom

26. september 2016

Sampension opdaterer forsikringen ved visse kritiske sygdomme, så der er god overensstemmelse mellem de omfattede diagnoser. Vi udvider også dækningen for børn med nye muligheder for udbetaling. På dit pensionsoverblik kan du se, om din ordning omfatter kritisk sygdom for børn. 

De nye betingelser for kritisk sygdom gælder for diagnoser fra og med den 1. januar 2017.

Nyt for voksne

  • Din dækning bliver forbedret, så der kan ske udbetaling for kræft to gange, hvis der er ti år mellem diagnoserne. Diagnoserne skal være stillet i forsikringstiden.
  • For de mere milde tilstande af blodkræft ændres betingelserne, så der udbetales, når sygdommen er behandlingskrævende. Det gælder sygdommene polycytæmia vera, essentiel trombocytose og myelofibrose. På den måde bliver dækningen ligestillet med de andre kræftformer, som er behandlingskrævende fra begyndelsen.
  • Dækningen ved kronisk hjertesvigt bliver udvidet, så forsikringssummen udbetales i forbindelse med indoperation af en mekanisk hjertepumpe.
  • Dækningen for blivende neurologiske følger efter hjerne og hjernehindebetændelse mm. ændres, så der udbetales for følgetilstande med en méngrad på 8 %. Det giver en harmonisering med dækningen ved godartede hjernetumorer, hvor der også skal være varige mén.

Nyt for børn

  • Børnedækningen ved kræft ændres på samme måde som for voksne. Det vil sige, der kan udbetales to gange for kræft, og de milde blodkræftsygdomme skal være behandlingskrævende.
  • Børnedækning forbedres med insulinkrævende diabetes type 1. Det er en kronisk sygdom, der hos børn kræver nøje pasning og ofte har en stor betydning for hele familiens hverdag. Udbetalingen giver en håndsrækning til familien i den pressede hverdag med et sygt barn.
  • Forsikringen udvides også med dødsfaldsdækning for børn under 18 år for at afhjælpe de omkostninger, der er forbundet med dødsfaldet.

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du søge om udbetaling, er vi klar til at hjælpe dig. Ring til skadesafdelingen på 77 55 69 60 eller skriv til os på skade@sampension.dk.

Du kan se de nye forsikringsbetingelser på Sampensions hjemmeside den 1. januar 2017.