Nyheder


Ejendomsinvesteringer giver stabilt afkast

Sampensions ejendomsinvesteringer har klaret sig godt i corona-pandemiens første år

12. februar 2021

Over hele verden gælder det, at markedet for ejer- og udlejningsboliger det seneste år har været understøttet af meget lave renter, og både i Danmark og eksempelvis USA har den samlede efterspørgsel efter boliger været meget høj. Det kan bl.a. ses på afkastet af ejendomsinvesteringerne i Sampension.

Som investor er Sampension interesseret i mange dele af ejendomsmarkedet, hvor de forskellige typer risici afspejles i forskellige typer afkast.

Lejeprisen pr. kvadratmeter på en bolig har siden 2018 ligget på omkring 2.100 kr. Niveauet er det samme, når det handler om kontorejendomme. Afkastet, som der aktuel for begge typer ejendomme handles til, ligger gennemsnitligt på knap 3,3 pct.

”Værdien af kontorejendomme har faktisk klaret sig fint gennem corona-krisens første år. Spørgsmålet er, hvad konsekvensen bliver, hvis hjemmearbejdet i større eller mindre grad er kommet for at blive,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Anderledes ser det ud for detailejendomme, hvis udlejningsrate i en årrække er faldet i pris som følge af en øget e-handel.

”Covid har yderligere forstærket den tendens, og spørgsmålet er, om vi ikke ender med at se en permanent effekt, fordi stadig flere forbrugere øger mængden af digitale indkøb og holder fast i vanen, også når pandemien klinger af,” forklarer han.

Det betyder samtidig, at investorernes efterspørgsel efter logistikejendomme har taget yderligere fart det seneste år. Logistikejendomme er hurtige at opføre, og afkastkravet er faldet. Det ligger i dag på omkring 5 pct.

”Det er et marked, hvor vi som investor har været tidligt inde og fortsat investerer over hele verden,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Han forklarer, at Sampension også går efter højere afkast ved at tage en lidt højere risiko på andre områder. Det kan for eksempel være ved at gå tidligere ind i processen og være med til at udvikle nye ejendomme.

Hvis du er kunde i Sampension, står du forrest i køen til en af vores lejeboliger