Nyheder


Brexit konsekvenser

22. juni 2016

Henrik Olejasz Larsen er investeringsdirektør i Sampension, hvor ca. 300.000 danskere har deres pensionsopsparing. På torsdag stemmer briterne om, de vil blive eller forlade EU – et valg, der har fået de helt store overskrifter og dommedagsprofetier frem blandt førende økonomer og kommentatorer. Men hvad mener manden, der er ansvarlig for svimlende 260 milliarder pensionskroner om konsekvenserne af valget. Læs hvad der med hans øjne kommer til at ske, når vi vågner op fredag morgen.

Et britisk nej bliver af nogle sammenlignet med økonomisk dommedag. Har de ret?
Dommedag er nok et stærkt ord at bruge i den sammenhæng, men konsekvenserne er bestemt alvorlige. Den umiddelbare effekt af et afstemningsresultat med et flertal for en exit vil være en uro på de finansielle markeder knyttet til tre usikkerheder. Først og fremmest den kortsigtede usikkerhed i Storbritannien om regeringens overlevelse og ledelsen af det konservative parti. For det andet den lange usikkerhed om indholdet af den aftale, som Storbritannien og EU skal indgå inden for de næste to år. For det tredje er den helt langsigtede usikkerhed om retningen af samarbejdet mellem de resterende EU-lande. Alle dele vil være negative for europæiske aktier.

Mange pensionsselskaber har meldt ud, de køber færre aktier op til Brexit-afstemningen. Hvad gør du?
Det korte svar er, at man bør gøre så lidt som muligt. Som langsigtet investor skal man ikke tage mere risiko, end at man også kan holde fast i aktierne, når markederne er urolige. I spørgsmålet om EU-afstemningen er vores opfattelse, at vi ikke er klogere end aktiemarkedet som helhed, og vi har valgt ikke at ændre vores aktieeksponering som følge af afstemningen. Et udfald af afstemningen, hvor briterne vælger at blive i EU, vil afføde en positiv reaktion. Forsøger man at helgardere og generelt afdække denne type usikkerheder på aktiemarkedet, så får man med stor sikkerhed et ringe samlet afkast.

Hvis man selv leger med aktieinvesteringer, hvad er så klogt at gøre lige nu op til en så usikker afstemning?
Svaret kan deles op i to dele, ét for den langsigtede og ét for den kortsigtede investor. Hvis man er langsigtet privat investor, slår man koldt vand i blodet og holder fast i sine aktier – det er endnu dyrere for en privat investor end for en pensionsvirksomhed at følge en skiftende strategi. Hvis man er kortsigtet, ja så burde man ikke have haft aktierne. 

Hvis englænderne stemmer sig ud af EU, hvad er det værste, der set med dine øjne kan ske, hvis man kigger nogle år ud i fremtiden?
Det kan siges ret kort. Det værste ved, at briterne stemmer sig ud af EU, vil være, at andre EU-lande bliver inspireret til at søge samme vej. Det risikerer at skade europæisk samhandel, hvilket vil reducere den økonomiske velstand i EU.

Nu har danskerne selv sagt nej til en række mindre EU-afstemninger uden de store synlige konsekvenser. Hvad kan UK-uroen betyde for danskernes økonomi her og nu?
Uroen kan få store konsekvenser for Danmark. Storbritannien er Danmarks fjerdestørste handelspartner efter Tyskland samt Sverige og stort set på linje med USA. Den mest umiddelbare effekt for dansk økonomi vil være effekten af et svækket britisk pund, som vil reducere dansk konkurrenceevne i forhold til Storbritannien.

Afhængigt af hvilke aftaler, der kommer på plads mellem briterne og EU, kan visse erhverv, fx landbrug, vindmøllefabrikanter og musikere, evt. blive ramt af økonomiske og tekniske barrierer for eksporten. Danske studerende vil ikke kunne regne med at kunne studere på lige vilkår med britiske på universiteterne. Danskerne vil ikke længere lovligt kunne importere møbler, hvor copyright er løbet ud i UK, men ikke i Danmark. Danske fodboldspillere vil kunne få sværere ved at få lov at spille i en engelsk klub. Køb fra internetsider i UK vil skulle sendes gennem danske toldmyndigheder og vil ikke være beskyttet af europæisk forbrugerbeskyttelse.