Nyheder


Sampension investerer ansvarligt på basis af interne politikker og internationale retningslinjer

16. januar 2017

Sampensions investeringer i globale virksomheder som Siemens, Volvo, Caterpillar, PayPal m.fl., hvis produkter også afsættes på Vestbredden, er ikke i strid med internationale retningslinjer.

Organisationen Danwatch har udgivet en rapport om danske pensionsselskaber, investeringsforeninger og kommuners investeringer i virksomheder, der har aktiviteter på Vestbredden. Samtlige pensionsselskaber, investeringsforeninger og kommuner har kritisable investeringer, mener Danwatch, som har regnet sig frem til, at ca. 3 mia. kr. er investeret i 34 virksomheder med ulovlige eller kritisable aktiviteter.

Rapporten bygger på den grundpræmis, at det er i strid med både danske og internationale regler at investere i virksomheder, der enten direkte eller indirekte er involveret i israelske aktiviteter på Vestbredden. Danwatch har identificeret 34 virksomheder, som de finder kritisable – som fx Caterpillar, Siemens, Volvo og Heidelberg Cement. Sampension har investeringer i 18 af de 34.

Sampension er – på linje med øvrige pensionsselskaber og brancheforeningen Forsikring & Pension – uenige i Danwatchs udgangspunkt. Sagen er, at danske pensionsselskaber ikke investerer på Vestbredden, men i op til tusindvis af internationale virksomheder, hvoraf nogle kan have aktiviteter eller deres produkter sælges på Vestbredden. Det er ikke i strid med internationale eller danske regler.

Sampension har udelukket 74 selskaber fra sit investeringsunivers

Sampension har politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er baseret på FN-støttede principper om bl.a. hensyn til klima, miljø, grundlæggende menneskerettigheder, korruption, våben corporate governance. På den baggrund har Sampension ekskluderet 74 selskaber fra sit investeringsunivers. Igennem de senere år har Sampension gennemført 31 såkaldte engagement-dialoger med selskaber, der var mistænkt for at overtræde grundlæggende menneskerettigheder. Og det har ført til udelukkelse af 4 selskaber for at overtræde menneskerettigheder – herunder den israelske våbenproducent Elbit.

Vi følger dansk udenrigspolitik, også hvad angår Vestbredden. Der er ikke fra de danske myndigheder en tilkendegivelse af, at de virksomheder, som Danwatch fremhæver, overtræder folkeretten. De er ikke underlagt sanktioner, og mange af dem opererer da også i Danmark. Fx Caterpillar, der fremstiller entreprenørmaskiner, og Heidelberg Cement, som har leveret til flere markante byggerier i Danmark herunder udbygningen af Moesgaard Museum i 2014. Et andet eksempel fra Danwatchs liste er den elektroniske betalingstjeneste PayPal, som bruges af millioner af mennesker over hele verden og også anvendes af flere internationale afdelinger af Amnesty International. Og Volvo og Siemens vil de fleste danskere formentlig kende og anerkende som virksomheder, der sagtens kan investeres i.

Sampensions investeringer i virksomheder som Siemens, Volvo, Caterpiller, PayPal, Heidelberg Cement m.fl. overholder internationale regler og naturligvis også Sampensions egen politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer, som bestyrelsen hvert år forholder sig til og godkender.

Åbenhed om investeringer

Et andet anklagepunkt i rapporten er manglende åbenhed fra investorerne om konkrete investeringer. Det anser vi også for misforstået. Sampensions samlede engagement-dialoger bliver offentliggjort på hjemmesiden og i årsrapporten. Sampensions liste over ekskluderede virksomheder offentliggøres hvert halve år på hjemmesiden. Og får vi et konkret spørgsmål om investering i en virksomhed, der måtte være mistænkt for at overtræde internationale, danske eller Sampensions egne regler, vil vi helt naturligt oplyse om, hvad vi har gjort i forhold til virksomheden.

De fleste danske pensionsselskaber har politikker for ansvarlige investeringer, der baserer sig på de samme FN-støttede grundprincipper. Hertil kommer selskabernes egne politikker for ansvarlighed. Når nogle pensionsselskaber ekskluderer et selskab fra sine investeringer og andre ikke gør det, skyldes det typisk en forskel i selskabernes interne investeringspolitikker.