Nyheder


Aftale om tidlig pension på plads

13. oktober 2020

Ny ret til tidlig pension er en kendsgerning, efter regeringen har indgået aftale med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Aftalen giver danskere med minimum 42 år på arbejdsmarkedet ret til at trække sig tilbage i op til tre år før folkepensionsalderen. Ydelsen, de vil modtage, er 13.550 kr. før skat, svarende til folkepension for en enlig pensionist. Det er et krav, at man har tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden frem til overgangen til tidlig pension.

For at kunne komme i betragtning til tidligere tilbagetrækning, skal man have været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år, når man fylder 61 år. Har man 44 års anciennitet på arbejdsmarkedet, kan man opnå ret til tidlig pension i tre år. Den 1. januar 2022 kan de første personer begynde tidlig pension.

Vælger man tidlig pension, vil der ske en modregning på 5 pct., hvis man har en pensionsformue over 2 mio. kr. Er man på tidlig pension, kan man have en arbejdsindkomst på op til 24.000 kr. årligt uden der sker modregning i ydelserne.

”Retten til tidlig pension er en mulighed for de kunder i Sampension, der tidligt er begyndt at arbejde. Nu, hvor aftalen er faldet på plads, kan vi rådgive om muligheden for tidlig pension i samspil med kundernes pensionsordning,” siger Ole B. Tønnesen, der er kundedirektør i Sampension.

Aftalen ventes desuden at gøre adgangen til seniorpension lettere ved at lempe kravet til en persons arbejdsevne fra 15 til 18 timers ugentlig arbejdstid. Dette skal som udgangspunkt afklares ved forhandlinger i forligskredsen bag seniorpensionen.

Fakta om ret til tidlig pension

  • Ancienniteten opgøres med udgangspunkt i ATP-indbetalingen.
  • Sygdomsperioder og perioder på arbejdsløshedsdagpenge m.v. tæller med i ancienniteten.
  • Både lønmodtagerbeskæftigelse og perioder som selvstændig (på baggrund af nettooverskuddet i virksomheden) tæller med.
  • Uddannelse tæller ikke med, men praktikperioder med løn i en virksomhed og skolepraktik gør.
  • Der er aftalt et serviceeftersyn af ordningen i 2030.
Læs mere om ret til tidlig pension på beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Klik her