Nyheder


Afkast runder 10 mia. kr. i 2020

12. januar 2021

Sampension Liv har samlet set opnået 10,3 mia. kr. i afkast i 2020. I markedsrente har kunderne opnået op til 7,7 pct. i afkast afhængig af alder og risiko. I gennemsnitsrente udgjorde afkastet 6,5 pct.

Efter et år med global sundhedskrise og økonomisk uvejr, som bød på både store kursfald og -stigninger på investeringsmarkederne, landede det samlede afkast i gennemsnitsrente og markedsrente i Sampension Liv på 10,3 mia. kr. for 2020.

Kunder i markedsrente fik et afkast fra 1,9 pct. op til 7,7 pct. afhængig af alder og risiko.

”Det er tilfredsstillende, at vi trods markedsuroen lykkedes med at levere ganske pæne afkast på året. Alle kunder op til og med 50 år fik således 6,6 pct. i afkast med moderat risiko og 7,7 med høj risiko,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

I marts var afkastet for disse kunder helt nede på minus 17,2 pct., men rettede sig, og især sidst på året var resultaterne meget bedre. Det fremgår eksempelvis af en uafhængig afkastrapport, at Sampension opnåede markedets næsthøjeste afkast i 4. kvartal for kunder med moderat risiko og 15 år til pensionering.

År til pension301550
Lav4,9%4,9%3,0%1,9%
Moderat6,6%6,6%3,8%2,2%
Høj7,7%7,7%4,9%3,4%

”Vi må konstatere, at 2020 også investeringsmæssigt har været et helt usædvanligt år. Vores aktieportefølje har været struktureret på en måde, der ramte os på den korte bane, da aktiemarkederne dykkede i foråret, og gav et meget utilfredsstillende afkast. Især i november og december fik vi hentet en stor gevinst hjem, og samlet set synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med slutresultatet, når det handler om afkastet i 2020,” siger Hasse Jørgensen.

Han tilføjer, at det i perioder med lave investeringsafkast er vigtigt at have øje på den langsigtede udvikling. Set over 10 år har Sampensions kunder fået gode afkast, der typisk har været over markedets gennemsnit.

Stor gevinst på danske aktier og private equity

Det samlede afkast i markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension fordelte sig med 8,1 pct. på børsnoterede aktier, 1,1 pct. på obligationer og 0,6 pct. på alternative investeringer som eksempelvis ejendomme, skov og vedvarende energi. Investeringer i private equity gav 21,1 pct. i afkast.

”I Sampension arbejder vi på at levere høje, langsigtede risikojusterede afkast over flere år. Derfor har vi en lidt forsigtig og struktureret investeringsstrategi. Den kurs har vi fastholdt i 2020, og vi forventer, at den vil være en fordel i 2021,” siger Hasse Jørgensen.