Nyheder


2025-plan: Nødvendigt, men komplekst pensionsinitiativ

1. september 2016

Tirsdag løftede regeringen sløret for deres 2025-plan – også kendt som ”Helhedsplan for et stærkere Danmark”. Som et vigtigt element i planen tager regeringen fat i nogle af de udfordringer, der præger danskernes pensionsordninger, herunder hele problematikken omkring modregning af offentlige ydelser.

Hvis pensionselementerne i 2025-planen bliver vedtaget af Folketinget, vil det betyde, at pensionssystemet justeres på en række væsentlige punkter. Som noget helt centralt vil pensionsalderen blive hævet med 6 måneder fra 2025. Derudover bliver der indført nogle ekstra økonomiske incitamenter for at spare op.

”Det er meget fint, at man giver danskerne flere incitamenter for at styrke deres opsparing. Det skal kunne betale sig at spare op til pension, og både det ekstra fradrag og den nye særlige pensionsordning er skridt i den rigtige retning. Desværre tegner der sig også et billede af en meget kompliceret løsning”, siger adm. direktør i Sampension Hasse Jørgensen

Øget fradrag

Udover pensionsalderen øges, indeholder planen nogle specifikke økonomiske incitamenter til at øge pensionsopsparingen.

For det første vil der blive givet et ekstra job- og pensionsfradrag til folk, der tjener mellem 300.000 og 535.000 kr. om året.

For det andet bliver der indført en særlig pensionsordning, hvor man uden senere modregning i offentlige ydelser kan indbetale op til 50.000 kr. årligt de sidste fem år inden pensionering.

”Vi ønsker, at lovgivning omkring pension skal være så enkel og transparent som muligt. Det er i forvejen et område, som er præget af stor kompleksitet, og forslaget gør tingene mere besværligt. Men det ændrer ikke ved, at vi helt overordnet er glade for, at regeringen tager et positivt skridt for at give danskerne et pensionssystem med bedre motivation for at spare op også sidst i arbejdslivet,” siger Hasse Jørgensen.

Du kan se alle detaljer i regeringens job- og pensionsreform her