Nyheder


2016: Høje afkast, præmievækst og omkostningsfald

20. marts 2017
2016 blev et godt år for kunderne med afkast på op til 9,7 % i markedsrente. Sampensions unoterede aktier – private equity – var den aktivklasse, der performede bedst med et afkast på 14,1 %. Men også investeringer i børsnoterede aktier gav et højt afkast på 11,5 %.

Stigning i indbetalinger

Indbetalingerne til Sampension KP Livsforsikring A/S har været stigende de seneste år. I 2016 steg de samlede indbetalinger med 4,9 % til 9,0 mia. kr., mens de voksede med 10,8 % i 2015.

Faldende omkostninger

Sampension havde faldende omkostninger pr. kunde i 2016, og kunne derfor sænke prisen for administrationen for alle kunder fra 1. januar 2017 fra 40 kr. til 35 kr. om måneden.

Velkommen til pensionskasser

Det forgangne år var præget af, at inkludere knap 20.000 medlemmer med samlet kapital på 22 mia. kr. fra Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger i fællesskabet i Sampension. De er fuldt ud med i Sampension Administrationsselskab A/S fra årsskiftet 2017. Samarbejdet betyder, at de to pensionskassers medlemmer næsten får halveret deres administrationsomkostninger.