Image No Description

Udvalgte nøgletal

2022
(mio. kr.)

2021
(mio. kr.)

2020
(mio. kr.)

2019
(mio. kr.)

2018
(mio. kr.)

Præmier i alt

11.73011.08311.67210.129

9.251

Udbetalte ydelser i alt

11.291-10.597-12.169-9.416

-9.107

Investeringsafkast i alt

-29.53519.72410.30520.102

-249

Balance i alt

269.207305.415294.828293.330

262.283

Investeringsafkast før skat (PAL)

- i alt

- Markedsrente

- Traditionel gennemsnitsrente (N1)


-12,1 %

-7,3 %

-17.5 %

 

9,0 %

15,2 %

3,4 %

 

4,9 %

4,8 %

5,1 %

 

10,0 %

10,7 %

9,8 %

 

-0,1 %

-1,7 %

1,1 %

Omkostninger pr. forsikret (kr.) (N5)

391 kr.387 kr.384 kr.388 kr.

389 kr.

Investeringsomkostninger markedsrente (ÅOP)

0,7 %0,5 %0,6 %0,5 %

0,5 %

Solvensdækning (Solvens II)

267 %298 %275 %293 %

444 %

Antal kunder i Sampension305.267298.687292.687283.769278.079

Omkostningsnøgletal

Omkostningerne er opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer for nøgletal (nøgletal 5).

Omkostninger pr. forsikret er relateret til policeadministrationen og inkluderer derfor ikke omkostninger i forbindelse med eksempelvis investering.


   
Omkostninger pr. forsikret (nøgletal 5)
2022391 kr.
2021387 Kr.
2020384 kr.
2019388 kr.
2018389 kr.

Læs mere om nøgletal i årsrapporterne

Afkast

Her kan du se afkasttal for Sampensions markedsrente- og gennemsnitsmiljøer.

Markedsrente

Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor kundens pension er placeret i årgangspuljer. På den måde tilpasses investeringsrisikoen i forhold til kundens alder. 

Her kan du se afkast pr. 31. juni 2023 i udvalgte årgangspuljer (moderat risiko):

ÅrgangspuljeAfkast år-til-dato
25 år7,99 %
45 år7,99 %
65 år3,34 %

Klik her for at se afkast for alle årgangspuljer og risikoprofiler.

Gennemsnitsrente

Afkast år-til-dato i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat opgjort efter hvert kvartal.

Afkast ÅTD
 
1. kvt.2. kvt.3. kvt.Hele året
20232,5 %