Image No Description

Udvalgte nøgletal

2021
(mio. kr.)

2020
(mio. kr.)

2019
(mio. kr.)

2018
(mio. kr.)

2017
(mio. kr.)

Præmier i alt

11.08311.67210.129

9.251

8.784

Udbetalte ydelser i alt

-10.597-12.169-9.416

-9.107

-8.646

Investeringsafkast i alt

19.72410.30520.102

-249

10.382

Balance i alt

305.415294.828293.330

262.283

266.023

Investeringsafkast før skat (PAL)

- i alt

- Markedsrente

- Traditionel gennemsnitsrente (N1)

 

9,0 %

15,2 %

3,4 %

 

4,9 %

4,8 %

5,1 %

 

10,0 %

10,7 %

9,8 %

 

-0,1 %

-1,7 %

1,1 %

 

5,7 %

7,5 %

4,0 %

Omkostninger pr. forsikret (kr.) (N5)

387 kr.384 kr.388 kr.

389 kr.

387 kr.

Investeringsomkostninger markedsrente (ÅOP)

0,5 %0,6 %0,5 %

0,5 %

0,4 % 

Solvensdækning (Solvens II)

298 %275 %293 %

444 %

601 %

Antal kunder i Sampension298.687292.687283.769278.079275.090

Omkostningsnøgletal

Omkostningerne er opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer for nøgletal (nøgletal 5).

Omkostninger pr. forsikret er relateret til policeadministrationen og inkluderer derfor ikke omkostninger i forbindelse med eksempelvis investering.


   
Omkostninger pr. forsikret (nøgletal 5)
2021387 Kr.
2020384 kr.
2019388 kr.
2018389 kr.
2017387 kr.
2016397 kr.

Læs mere om nøgletal i årsrapporterne

Afkast

Her kan du se afkasttal for Sampensions markedsrente- og gennemsnitsmiljøer.

Markedsrente

Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor kundens pension er placeret i årgangspuljer. På den måde tilpasses investeringsrisikoen i forhold til kundens alder. 

Her kan du se afkast pr. 28. februar 2023 i udvalgte årgangspuljer (moderat risiko):

ÅrgangspuljeAfkast år-til-dato
25 år3,43 %
45 år3,43 %
65 år1,65 %

Klik her for at se afkast for alle årgangspuljer og risikoprofiler.

Gennemsnitsrente

Afkast år-til-dato i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat opgjort efter hvert kvartal.

Afkast ÅTD
 
1. kvt.2. kvt.3. kvt.Hele året
2022-4,6 %
-13,4 %-18,9 %-27,5 %