Image No Description

Udvalgte nøgletal

2019
(mio. kr.)

2018
(mio. kr.)

2017
(mio. kr.)

Præmier i alt

10.129

9.251

8.784

Udbetalte ydelser i alt

9.416

9.107

8.646

Investeringsafkast i alt

20.102

-249

10.382

Balance i alt

293.330

262.283

266.023

Investeringsafkast før skat (PAL)

- i alt

- Markedsrente

- Traditionel gennemsnitsrente (N1)

 

10,0 %

10,7 %

9,7 %

 

-0,1%

-5,7-0,4%

3,0%

 

5,7%

4,2-13,3% 

3,1%

Omkostninger pr. forsikret (kr.) (N5)

388 kr.

389 kr.

387 kr.

Investeringsomkostninger markedsrente (ÅOP)

0,29 - 0,62 %

0,36-0,57%

0,33-0,55% 

Solvensdækning (Solvens II)

293 %

444%

601%

Omkostningsnøgletal

Omkostningerne er opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer for nøgletal (nøgletal 5).

Omkostninger pr. forsikret er relateret til policeadministrationen og inkluderer derfor ikke omkostninger i forbindelse med eksempelvis investering.


   
Omkostninger pr. forsikret (nøgletal 5)
2019388 kr.
2018389 kr.
2017387 kr.
2016397 kr.
2015412 kr.

Læs mere om nøgletal i årsrapporterne

Afkast

Her kan du se afkasttal for Sampensions markedsrente- og gennemsnitsmiljøer.

Markedsrente

Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor kundens pension er placeret i årgangspuljer. På den måde tilpasses investeringsrisikoen i forhold til kundens alder. 

Her kan du se afkast pr. 31 december 2020 i udvalgte årgangspuljer (moderat risiko):

ÅrgangspuljeAfkast år-til-dato
25 år6,64 %
45 år6,64 %
65 år2,24 %

Klik her for at se afkast for alle årgangspuljer og risikoprofiler.

Gennemsnitsrente

Afkast år-til-dato i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat opgjort efter hvert kvartal.

Afkast ÅTD
 
1. kvt.2. kvt.3. kvt.Hele året
2020-4,2 %
0,2 %-1,9 %