Modtagelse af markedssonderinger

Henvendelse til Sampension om markedssonderinger som defineret i markedsmisbrugsforordningen skal:

  • vedr. udstedere og instrumenter relaterede til ejerandele, råvarer mv. rettes til aktiechef Philip Jagd, e-mail pja@sampension.dk, og
  • vedr. udstedere og instrumenter relaterede til gæld, renter, inflation og valuta rettes til Head of Fixed Income Lars Peter Lilleøre, e-mail lpl@sampension.dk.

Sampension ønsker at begrænse belastningen ved at være insider. Ved den første henvendelse om markedssondering ønsker Sampension derfor alene oplysninger om,

  1. hvilke(n) udsteder(e) og/eller instrument(er) henvendelsen omfatter,
  2. hvorvidt markedssonderingen vurderes at omfatte intern viden, og
  3. hvornår den interne viden forventes at ophøre. 

Sampension vil herefter beslutte og oplyse, om Sampension ønsker at modtage indholdet af markedssonderingen.