Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Dialog giver resultater

Som en del af indsatsen som aktiv investor har Sampension-fællesskabet (herefter Sampension) i en årrække taget initiativ til en dialog med mange af virksomhederne i vores portefølje. Dialogen har fokuseret på virksomhedernes egne politikker på ESG-området, og på hvordan politikkerne efterleves.

I dag er Sampensions dialogprogram to-sporet:

  • Forbedringsdialoger
  • Kritiske dialoger

Gennem forbedringsdialoger arbejder vi for at påvirke og forbedre virksomhedernes standarder, for eksempel ved at påpege, at virksomhedens ESG-politikker bør opdateres. Dermed bidrager Sampension til, at de standarder, som virksomhedernes ESG-arbejde tager udgangspunkt i, bliver udviklet og forbedret. Forbedringsdialoger tager udgangspunkt i verdensmålene for at understøtte virksomhedernes deltagelse i en bæredygtig udvikling. I forbedringsdialogerne er der fokus på et tålmodigt og vedvarende arbejde med et ESG-tema. Derfor vil en forbedringsdialog typisk ikke medføre eksklusion.

Kritiske dialoger handler om at påvirke virksomheder, hvor Sampension har identificeret et muligt væsentligt brud på vores politik for ansvarlige investeringer. Bliver et brud på politik eller retningslinjer bekræftet, vil vi afklare om virksomheden vil ændre praksis. Er dette ikke tilfældet, eller har den kritiske dialog ikke den nødvendige fremdrift, kan virksomheden blive ekskluderet fra Sampensions porteføljer – i mange tilfælde kan disse forløb afsluttes inden for seks måneder.

Forbedringsdialoger og kritiske dialoger er med til at sikre det grundlæggende formål om langsigtet værdiskabelse til medlemmer og kunder. Hertil kommer, at Sampension i de fleste tilfælde kan gøre en langt større forskel ved at optage dialog med de virksomheder, Sampension investerer i, fremfor blot at frasælge dem. Dermed bidrager Sampension til, at virksomheder ændrer kurs i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.

Syv temaer prioriteres

I praksis har Sampension udvalgt en række temaer, hvor vi ønsker at være aktive i forhold til et udvalg af de selskaber, der indgår i aktieporteføljen, og som vurderes at ligge dårligere end andre selskaber i den relevante branche inden for det pågældende tema. Dette sker i håbet om at løfte selskabernes opmærksomhed og ambitionsniveau på det aktuelle område til et acceptabelt niveau.

Vi udvælger bestemte temaer, hvor Sampension ønsker at gøre sin indflydelse som aktionær gældende. De temaer, bestyrelserne har valgt at prioritere, er:

  • Korruption og bestikkelse
  • Menneskerettigheder, herunder konfliktramte områder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Klimaforandringer
  • ESG risikostyring
  • Vandhåndtering
  • Skattetransparens

Høj gennemslagskraft med dialog

Sampension har siden 2011 samarbejdet med det uafhængige screeningsselskab Vigeo Eiris om dialogprogrammet.

Siden 2016 er 155 ud af 246 dialogforløb afsluttet, efter at målene er opfyldt, mens 91 dialoger er afsluttet uden at komme i mål. Succesraten er således 63 pct., hvilket er et fald i forhold til 2018, hvor vi kom i mål med tre ud af fire dialoger.

Faldet skyldes, at en række dialoger er afsluttet i løbet af 2019 som følge af den 3-års grænse, som vi i Sampension har fastsat som den maksimale periode en dialog kan løbe. Rammer en dialog 3-års grænsen, afsluttes dialogen med status ”uden målopfyldelse”. En dialog uden målopfyldelse medfører sjældent en yderligere eskalering, da formålet er dialogen er at skubbe på for politikændringer.

På listen over ekskluderede selskaber kan du se, hvilke virksomheder, Sampension ikke vil investere i.

Oversigt over dialoger

Her er en oversigt over de selskaber, som Sampension har været i dialog med i 2019