Image No Description
Arrow Left
Ansvarlige investeringer

Hvordan arbejder vi med ansvarlige investeringer og ESG?

Det konkrete arbejde med ESG sker primært gennem screening, løbende kritisk dialog og konkrete mål på udvalgte fokusområder. Og ikke mindst åbenhed og transparens om vores indsats og investeringer.

Video - aktivt ejerskab

Kig med her og se, hvordan vi arbejder med ESG og aktivt ejerskab.


 

Sådan arbejder vi med ESG i praksis

Den overordnede politik for ansvarlige investeringer i Sampensions vedtages af bestyrelsen. Den praktiske udmøntning af politikken sker i en selvstændig ESG-afdeling, hvor 4 medarbejdere har fokus på screening, dialog, nye investeringer og rapportering i tæt samarbejde med investeringsafdelingen og eksterne samarbejdspartnere.

ESG-teamet arbejder særligt indenfor fem vigtige arbejdsområder:

 • Screening og overvågning
  Løbende overvågning af alle selskaber og lande vi har investeringer i - og af nye investeringer. Overvågningen sker i samarbejde med eksterne bureauer, og skal sikre, at selskaberne overholder Sampension-fællesskabets politik for ansvarlige investeringer.  
   
 • Dialog med virksomheder om problemområder
  Hvis overvågning og screening af virksomheder viser problemer, vil første skridt typisk være at indgå en dialog med virksomheden. Læs mere her: Dialog giver resultater - og nederst kan du finde link til en liste over igangværende dialoger.
   
 • Deltagelse på generalforsamlinger
  Sampension deltager og stemmer på selskabernes generalforsamlinger, enten ved selv at møde op eller gennem samarbejdspartnere. Du kan følge med i vores afstemninger her: ESG-aktiviteter
   
 • Eksklusion
  Hvis en kritisk dialog ikke ændrer på virksomhedernes adfærd, bliver virksomhederne ekskluderet - det betyder, at Sampension frasælger alle aktiver i virksomheden. Eksklusion kan også ske uden dialog. Se oversigt over ekskluderede selskaber og lande.
   
 • Åbenhed og rapportering
  Løbende rapportering til kunder og omverden med fokus på transparens åbenhed - se oversigt over alle investeringer og ESG-rapporteringer.  

Anerkendte samarbejdspartnere

Vi samarbejder med flere anerkendte ESG-rådgivningsselskaber. Vores samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle og supplerer vores egen ekspertise indenfor mange områder af det ofte stærkt specialiserede ESG-fagunivers.  Sammen med den store spredning af investeringer både geografisk og sektormæssigt, kræver ESG-arbejdet adgang til ressourcer og systemer - det er en afgørende forudsætning for at kunne opnå et tilstrækkeligt fundament og udgangspunkt til at kunne træffe beslutninger.

Vores væsentligste samarbejdspartner er ISS (International Shareholder Services), som vi har arbejdet sammen med siden 2019. Selskabet ISS, der startede i 1985, har i dag omkring 2.600 medarbejdere ansat i i alt 15 lande over hele verden. Selskabet er en af verdens førende ESG ’service providers’ og tilbyder en lang række services indenfor ESG-universet – herunder bl.a. et omfattende set-up omkring klimarelaterede forhold, systemer til stemmeafgivelse på generalforsamlinger og programmer indenfor både reaktivt og tematisk funderet aktivt ejerskab. ISS samarbejder med et stort antal institutionelle investorer og desuden med i ’Network for Greening the Financial System’, der er en sammenslutning af 121 centralbanker og regulatoriske myndigheder, som beskæftiger sig med klimarelaterede risici.

Udover samarbejdet med ISS, har Sampension-fællesskabet et temabaseret samarbejde med Engagement International, der er et dansk baseret selskab med stærke kompetencer indenfor det aktive ejerskab.

Internationalt netværk

Sampension deltager i en række netværk og samarbejder gennem Sampension-fællesskabet. Formålet er blandt andet at dele viden og best practices på ESG-området.

Læs mere