Aktiver

De samlede aktiver i Sampension Livsforsikring A/S udgjorde ved udgangen af 2019 293,3 mia. kr. 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.2019293,3 mia. kr.
31.12.2018262,2 mia. kr.
31.12.2017266,0 mia. kr.
31.12.2016267,7 mia. kr.
31.12.2015249,6 mia. kr.

Aktiebeholdning

Her finder du en oversigt over aktiebeholdningen i Sampension. Oversigten opdateres to gange årligt.

Aktiebeholdning for Sampension pr. 19. februar 2021.