Aktiver

Se aktie- og obligationsbeholdninger samt udviklingen i samlede aktiver 

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.2021305,4 mia. kr.
31.12.2020294,8 mia. kr.
31.12.2019293,3 mia. kr.
31.12.2018262,2 mia. kr.
31.12.2017266,0 mia. kr.

Aktiebeholdning

Oversigt over aktiebeholdningen i Sampension.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for Sampension pr. 31. marts 2022

Obligationsbeholdning

Oversigt over obligationsbeholdningen i Sampension.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Obligationsbeholdning for Sampension pr. 31. marts 2022

Kreditliste - erhvervsobligationer

Oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationer i Sampension.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for Sampension pr. 21. april 2022