Arrow Left
Skat og pension

Skatteregler ved udbetaling

Udbetalinger fra din pensionsordning beskattes forskelligt afhængig af, hvilken type pension eller forsikring der bliver udbetalt. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag (AMB) af pensionsudbetalinger.

Her er et overblik over de forskellige regler for beskatning af udbetaling fra pensionsordninger. Det er en generel oversigt, og det er forskelligt, hvilke pensioner og forsikringer man har. Du kan logge ind og se, hvilke pensioner og forsikringer du selv har.

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke senere kan indbetale det maksimale til aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder.

Skatteregler ved udbetaling af pension

Pensioner og forsikringer

Beskatning ved udbetaling

Skattekode

Livsvarig alderspension 
Ophørende alderspension
Invalidepension
Supplerende førtidspension
Børnepension
Ægtefælle- og samleverpension

Månedlig pension bliver beskattet som personlig indkomst.

Ved udbetaling som engangsbeløb efter din død skal der betales 40 % afgift.

1 eller 9

Ratepension

Månedlig pension til dig selv, din ægtefælle, din samlever og/eller børn under 24 år bliver beskattet som personlig indkomst.

Ved udbetaling som engangsbeløb efter din død skal der betales 40 % afgift.

2

Alderssum/kapitalpension 
Dødsfaldssum

Afgift på 40 %.

Der gælder lavere afgiftssatser, hvis pensionsordningen er oprettet før 1980.

1 eller 3

Aldersforsikring

Udbetalinger er skatte- og afgiftsfri.

33

Dækning ved visse kritiske sygdomme  
Invalidesum  
Dødsfaldssum  
Børnesum  
Engangsbeløb ved førtidspension

Udbetaling af engangsbeløb er skatte- og afgiftsfri.

For pensionsordninger oprettet før den 22. oktober 1985 kan beskatningen være anderledes.

5

Pensioner oprettet uden fradrag for indbetalingen efter pensionsbeskatningsloven § 53 A

Udbetalinger er skatte- og afgiftsfri. Afkastet (tilskrevne renter) beskattes årligt som kapitalindkomst.

7

Ud over eventuel skat og afgift efter pensionsbeskatningsloven skal der også betales boafgift efter reglerne i boafgiftsloven.

Udbetaling kan ændre mulighed for indbetaling til aldersforsikring

En diskvalificerende udbetaling fra din pensionsordning betyder, at du mister muligheden for årligt at indbetale op til 56.900 kr. (2023) til din aldersforsikring de sidste syv år op til din folkepensionsalder. 

Læs mere

Afgift ved ophævelse af pensionsordningen (genkøb)

Får du udbetalt værdien af din pensionsordning som et engangsbeløb "før tid", det vil sige før du opnår den tidligste pensionsalder på pensionsordningen, skal du betale op til 60 % afgift til Skattestyrelsen. 

Afgiften kan være lavere, hvis pengene udbetales på grund af invaliditet. Det gælder dog ikke udbetaling af ratepension som et engangsbeløb, hvor afgiften altid udgør 60 %.

Afhængig af pensionsordningen skal du også betale et gebyr til pensionsselskabet.

Du er velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om din mulighed for genkøb. Du kan også logge ind og se dine vilkår under "Dine tal".