Arrow Left
Skat og pension

Skat af pensionsafkast (PAL-skat)

Du skal betale skat af det afkast, du får på din pensionsordning. Hvis du ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, kan du søge om at blive fritaget for at betale PAL-skat.

Har du en pensionsordning med markedsrente, skal du betale PAL-skat en gang om året af det foregående års afkast. Det betyder eksempelvis, at betaling af PAL-skat i depotregnskabet for 2019 er beregnet af afkastet for 2018. PAL-skatten trækkes i depotet i februar måned.

Har du en pensionsordning med gennemsnitsrente, trækker vi PAL-skatten løbende hver måned.

Vi beregner skatten og indbetaler den til Skattestyrelsen. Du behøver derfor ikke selv at gøre noget.

Hvis du ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, kan du søge om at blive fritaget for at betale PAL-skat.

Hvis du ophæver (genkøber) din pensionsordning i løbet af et år, trækker vi PAL-skat og PBL-afgift, inden vi udbetaler værdien. Ved overførsel af din pensionsordning til et andet selskab, følger PAL-skatten med – og afregnes for hele året af det modtagende selskab.

Har du en pensionsordning uden fradragsret omfattet af PBL § 53 A, betaler du ikke PAL-skat men kapitalindkomst af rentetilvæksten.