Arrow Left
Hvilke pensioner indeholder ordningen?

Prognoseforudsætninger

Læs mere om, hvordan vi beregner prognosen for dine pensioner

Udbetalingen fra dine alderspensioner er regnet som en prognose. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension, samt hvordan din pension forventes at udvikle sig, i perioden hvor den udbetales.

I prognosen indgår en række forudsætninger såsom forventet investeringsafkast, vores forventninger til fremtidige omkostninger, den generelle levetid samt inflation. En del af de forudsætninger vi anvender, er baseret på samfundsforudsætninger, der er fælles for hele pensionsbranchen, og som er fastlagt af det uafhængige ekspertpanel Rådet for Afkastforventninger.

Ved beregning af prognosen har vi forudsat, at der ikke sker ændringer i lovgivningen, metoden for hvordan bonus anvendes på din pensionsordning, samt at der ikke sker ændringer i det tekniske grundlag, der anvendes til at beregne pensionernes størrelse.

Bonus kan blandt andet opstå, når vi opnår et bedre afkast af vores investeringer, har færre omkostninger, eller udbetaler mindre i pension, end vi havde regnet med. I så fald opstår der positiv bonus. Bonus kan også være negativ hvis resultatet er dårligere, end vi havde regnet med. Det tekniske grundlag er det, vi anmelder til Finanstilsynet, som blandt andet beskriver forsikringsteknikken vi anvender ved beregning af pensionernes størrelse.

Hvis du logger ind, kan du se, hvordan din alderspension forventes at udvikle sig, i perioden hvor den udbetales. For at give dig en ide om usikkerheden i prognosen, kan du også se din forventede udbetaling ved forskellige afkastscenarier.

Læs mere om, hvordan vi beregner prognoser for dine pensioner (pdf).

Siden er senest opdateret 2. januar 2023.