Image No Description

Hvad betaler du i omkostninger?

Sampension har nogle af de laveste omkostninger i branchen.

I Sampension betaler du en enhedsomkostning for administration af din pensionsordning.

Pr. 1. januar betaler du 35 kr. pr. måned (2020), svarende til 420 kr. pr år.

Overblik over dine omkostninger

Hvis du logger ind, kan du se præcis, hvor meget du betaler i omkostninger. Du kan også se dine investeringsomkostninger og de samlede omkostninger i kroner (ÅOK - læs om forudsætningerne for beregning af ÅOK) og procent (ÅOP), så du kan sammenligne med andre selskaber. Klik her for at se dine omkostninger.

Du kan se Sampensions samlede omkostningsnøgletal, opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer.

Omkostningsmåler

Du kan også prøve vores omkostningsmåler, der giver dig en mulighed for at sammenligne omkostningerne i Sampension med omkostningerne i andre selskaber. Se også forudsætninger for beregning af ÅOK.

Åbenhed og gennemsigtighed

Sampension arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning. Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer Sampension, hvordan omkostningerne fordeles til kunderne, og der offentliggøres en selskabserklæring og en revisorerklæring.

Omkostninger - metodebeskrivelse ÅOK/ÅOP

Sampension arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning.

Læs mere

Andre omkostninger

Overførsel eller udbetaling af værdi
I de tilfælde, hvor du har mulighed for at overføre din pensionsordning til et andet selskab i henhold til jobskifteaftalen, sker det uden gebyr. Gebyret for øvrige overførsler er på 1.400 kr. Samme gebyr betaler du, hvis du ønsker at ophæve (genkøbe) din pensionsordning (hvis dine vilkår giver dig mulighed for det).

Linkpension
Hvis du har valgt Linkpension, betaler du en ekstraomkostning på 0,15 % af din depotværdi i Linkpension. Herudover betaler du handelsomkostninger.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.