Reduktion i pensionen
Førtidspensionering sker før 1. januar 2019
Førtidspension fra januar 2019 og født før 1959
Førtidspension fra januar 2019 og født 1959 eller senere

Reduktion i pensionen ved førtids-pensionering

Pensionsreduktion ved tjenestemænds førtidige alderspensionering (førtidspension).

Er du tjenestemand og ønsker din tjenestemandspension udbetalt efter tidligste pensionsudbetalingsalder men inden folkepensionsalderen, kan du få udbetalt førtidig alderspension (førtidspension). Ved udbetalingen vil der normalt ske en reduktion i udbetalingen til dig. Reduktionen i udbetalingen er livsvarig.

Reduktionen ved førtidspensionering afhænger af, hvornår du er født, din alder ved førtidspensioneringen og hvornår du går på pension. Din pensionsudbetalingsalder har også indflydelse. Oversigt over pensionsudbetalingsalder kan du se under Tilbagetrækningsreformen fra 2011

Læs mere om reglerne for reduktion i pensionsudbetalingen, som gælder for dig, hvis:

Førtidspensioneringen sker før 1. januar 2019

Førtidspensioneringen sker fra 1. januar 2019 og fødselsdato er før 1. januar 1959

Førtidspensionering sker fra 1. januar 2019 og fødselsdato er 1. januar 1959 eller senere

Der sker alene reduktion i udbetalingen til dig ved førtidspensionering. Eventuelle samtidige eller senere udbetalinger til børn og ægtefælle bliver ikke reduceret.