Arrow Left
Er du tjenestemand?
Størrelsen af din pension
Reduktion i pensionen
Førtidspensionering sker før 1. januar 2019
Førtidspension fra januar 2019 og født før 1959
Førtidspension fra januar 2019 og født 1959 eller senere
Førtidstillæg

Størrelsen af din pension

Størrelsen af din tjenestemandspension afhænger af din pensionsgivende løn, når du går på pension, og af dine optjente pensionsalderår.

Som tjenestemand optjener du pensionsalder under ansættelsen.

Er du blevet tjenestemandsansat før 1. januar 2012 optjener du tidligst pensionsalder fra 25-års fødselsdagen. Er du ansat 1. januar 2012 eller senere, optjener du pensionsalder straks fra ansættelsen.

For hvert år du er fuldtidsansat, optjener du ét pensionsalderår. Er du deltidsansat optjener du pensionsalder forholdsmæssigt. Hvis du arbejder på halv tid, er du altså to år om at optjene et pensionsalderår. Du optjener også pensionsalderår, hvis du er ansat på prøve. Du kan højst optjene 37 pensionsalderår.

Når du pensioneres, bliver dine pensionsalderår omregnet til en procentsats. For de første 16 pensionsalderår, får du 1,75 procentpoint om året. For de næste 16 pensionsalderår får du 1,50 procentpoint om året og for de sidste 5 år får du 1,00 procentpoint om året. Du vil altså få 34 % af din slutløn i pension, hvis du har 20 pensionsalderår.

Pensionsalderår

% af løn

Pensionsalderår

% af løn

1

1,75

2

3,50

20

34,00

3

5,25

21

35,50

4

7,00

22

37,00

5

8,75

23

38,50

6

10,50

24

40,00

7

12,25

25

41,50

8

14,00

26

43,00

9

15,75

27

44,50

10

17,50

28

46,00

11

19,25

29

47,50

12

21,00

30

49,00

13

22,75

31

50,50

14

24,50

32

52,00

15

26,25

33

53,00

16

28,00

34

54,00

17

29,50

35

55,00

18

31,00

36

56,00

19

32,50

37

57,00

Pensionsgivende lønninger

Inden for KL's område skelnes der mellem tjenestemænd fratrådt før eller efter 1. april 2005:

Førtidstillæg

Indtil folkepensionsalderen får pensionerede tjenestemænd og pensionsberettigede ægtefæller et tillæg til pensionen - et førtidstillæg. Førtidstillæg fastsættes alene ud fra den pensionsalder, der er baggrund for pensionsudbetalingen. Her kan du se en oversigt over størrelsen af førtidstillæg.

Førtidstillægget er altså midlertidigt og falder bort, når du, henholdsvis din ægtefælle, får ret til folkepension.

Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte Sampension på 77 33 16 40, eller mail tjem@sampension.dk.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK eller ved at browse videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.