Alder

Udbetaling på grund af alder

Når du fratræder din stilling som tjenestemand for at gå på pension på grund af alder, er der mulighed for udbetaling af alderspension og børnepensionstillæg

Her kan du læse mere om udbetaling af alderspension og børnepensionstillæg.

Alderspension

Udbetaling af alderspension har du ret til, hvis du har nået 10 års ansættelsestid som tjenestemand. Alderspensionen kan tidligst udbetales, når du fylder 60 år, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2007. Er du blevet ansat som tjenestemand efter 1. januar 2007 kan alderspensionen tidligst udbetales, når du opnår alderen for pensionsudbetalingen. Her kan du læse mere om pensionsudbetalingsalderen.

Der er normalt ingen aldersgrænse for, hvornår alderspensionen senest skal udbetales. Alderspensionen er livsvarig. Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor mange års pensionsalder du har sparet op. Her kan du læse mere om pensionsalderår.

Går du på pension, før folkepensionsalderen reduceres pensionen med et førtidsfradrag. Her kan du læse mere om reduktion i pensionen.

Opsat pension

Har du ikke været ansat som tjenestemand i mindst 10 år, har du i stedet mulighed for at få ret til opsat pension. En betingelse er, at du skal have optjent mindst tre års pensionsalder, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2012. Er du ansat efter 1. januar 2012 er betingelsen, at du har optjent mindst et års pensionsalder. Her kan du læse mere om opsat pension.

Børnepensionstillæg

Har du børn under 21 år, når du går på pension, har hvert barn ret til et årligt børnepensionstillæg, frem til barnet fylder 21 år. Tillægget fastsættes for et år ad gangen. Der udbetales ikke børnepensionstillæg ved opsat pension.

I pensions- og forsikringsmæssig sammenhæng er børn defineret som:

  • Egne biologiske børn
  • Adoptivbørn
  • Stedbørn - det er et krav, at forsikrede er gift med barnets far eller mor og har samme bopæl som forsikrede
PensionstypeBeløb i kroner pr. år
Børnepension33.847,75 kr.
Børnepension til forældreløst barn  67.840,77 kr.
Børnepensionstillæg17.868,13 kr.

Satserne er pr. 1. april 2020. 

Regulering

Pensioner m.m. reguleres også efter, at pensionsudbetalingen er begyndt. Regulering sker, når tjenestemandslønningerne ændres.

Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte os på direkte nummer 77 33 16 40, eller sikker mail tjem@sampension.dk.

FAQ / Tjenestemandspension ved alder

Hvor kan du se, hvilken pensionsanciennitet du har optjent som tjenestemand?

Hvor kan jeg læse mere om tjenestemandspension?

Hvordan beregnes tjenestemandspensionen, når du går på pension på grund af alder?