Ansat før 2007

Oversigt over folke- og pensions-udbetalingsaldre

Tjenestemand ansat før 1. januar 2007

Folkepensionsalderen er tidspunktet, hvorfra man har ret til folkepension. For tjenestemænd er det også tidspunktet for ret til start af udbetaling af aldersbetinget tjenestemandspension uden, at der trækkes førtidsfradrag i udbetalingen.

Det er ligeledes tidspunktet, hvortil førtidstillæg udbetalt til tjenestemænd eller ægtefæller, der har fået udbetalt tjenestemandspension inden folkepensionsalderen bortfalder.

Pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet, hvorfra en tjenestemand tidligst kan få sin tjenestemandspension udbetalt på grund af alder.

Hvornår er du født ?

Folkepensionsalder

Pensionsudbetalingsalder

195365 år60 år
1.1.1954 til og med 30.6.195465½ år60 år
1.7.1954 til og med 31.12.195466 år60 år
1.1.1955 til og med 30.6.195566½ år60 år
1.7.1955 til og med 31.12.196267 år60 år
1.1.1963 til og med 31.12.196668 år60 år
1.1.1967 eller senere68 år + evt. regulering60 år