Ansat mellem 1. januar 2007 og 31. december 2017

Oversigt over folke- og pensions-udbetalingsaldre

 Tjenestemand ansat mellem 1. januar 2007 og 31. december 2017

Folkepensionsalderen er tidspunktet, hvorfra man har ret til folkepension. For tjenestemænd er det også tidspunktet for ret til start af udbetaling af aldersbetinget tjenestemandspension uden, at der trækkes førtidsfradrag i udbetalingen.

Det er ligeledes tidspunktet, hvortil førtidstillæg udbetalt til tjenestemænd eller ægtefæller, der har fået udbetalt tjenestemandspension inden folkepensionsalderen bortfalder.

Pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet, hvorfra en tjenestemand tidligst kan få sin tjenestemandspension udbetalt på grund af alder.

Hvornår er  du født ?

FolkepensionsalderPensionsudbetalingsalder
195365 år60 år
1.1.1954 til og med 30.6.195465½ år60 år
1.7.1954 til og med 31.12.195466 år60 år
1.1.1955 til og med 30.6. 195566½ år60 år
1.7.1955 til og med 31.12.195867 år60 år
1.1.1959 til og med 30.6.195967 år60½ år
1.7.1959 til og med 31.12.195967 år61 år
1.1.1960 til og med 30.6.196067 år61½ år
1.7.1960 til og med 31.12.196267 år62 år
1.1.1963 eller senere68 år63 år