Tilbagetrækningsaldre fra 2011

Tilbagetrækningsreformen fra 2011

Folketingets vedtagelse af tilbagetrækningsreformen medførte blandt andet ændring i alderen for ret til folkepension og ændring i det tidligste tidspunkt for at kunne få udbetalt tjenestemandspension på grund af alder.

Ændring i folkepensionsalderen

Der sker en gradvis ændring af, hvornår du tidligst kan få folkepension. Det har betydning for dig, hvis du er født i 1954 eller senere.

Ændring i tidligste tidspunkt for tjenestemandspension på grund af alder (Pensionsudbetalingsalderen)

Tidligste tidspunkt for at kunne få udbetalt tjenestemandspension på grund af alder kaldes pensionsudbetalingsalderen.

Ændring i pensionsudbetalingsalderen gælder ikke for dig, hvis du er født før 1959, eller hvis du var tjenestemandsansat før 1. januar 2007. Du vil som hidtil have ret til at få tjenestemandspensionen udbetalt fra dit 60. år.

Ændringen gælder kun for dig, hvis du er født i 1959 eller senere og ikke var tjenestemandsansat før 1. januar 2007.

Se oversigt baseret på udsendt materiale fra Kommunernes Landsforening (KL) over folkepensionsaldre og pensionsudbetalingsaldre, hvis:

Vi anvender i informationen til tjenestemænd de folkepensions- og pensionsudbetalingsaldre, som Kommunernes Landsforening (KL) melder ud. De anvendte folkepensions- og pensionsudbetalingsaldre er baseret på tidligere udmeldinger fra KL. Der er imidlertid nu vedtaget en lov om ændring i folkepensions- og pensionsudbetalingsalderen for personer født 1. januar 1967 eller senere. For disse tjenestemænd anvender Sampension 69 år som folkepensionsalder, men loven nu anfører 68 år som folkepensionsalder med mulighed for regulering. Vi har indtil videre valgt at beholde 69 år som folkepensionsalder i vores information til personer født 1. januar 1967 eller senere. Dette er på baggrund af løbende revurderinger af loven om folkepensions- og pensionsudbetalingsalderen. Loven forventes i øvrigt at blive taget op til ny vurdering i 2020. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.