Arrow Left
Regler for udbetaling
Engangsbeløb fra 2019

Engangsbeløb fra 2019

Engangsbeløb fra 2019 ved pensionering hvis maksimal pensionsalder på 37 år er optjent

Tjenestemænd i tjeneste, der har optjent den maksimale pensionsalder på 37 år den 1. januar 2019 eller senere, optjener ret til et engangsbeløb ved pensionering. Ved død udbetales optjent engangsbeløb til boet.

Optjeningen af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder og sker tidligst fra den 1. januar 2019. Beløbet udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på det løntrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser der gælder på tidspunktet for pensionen.

Der beregnes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af engangsbeløbet.