Andre årsager

Andre årsager

Der er forskellige muligheder for at få udbetalt pension, hvis du frivilligt har sagt din stilling op, eller er blevet sagt op af din arbejdsgiver.

Du siger selv op

Fratræder du som tjenestemand uden at have ret til udbetaling fra pensionsordningen, eksisterer din pension stadigvæk, hvis du har optjent en pensionsalder på mindst tre år. Hvis du blev ansat som tjenestemand efter 1. januar 2012 skal du blot have optjent et år i pensionsalder. Du får så ret til:

  Får du ny ansættelse som ikke-tjenestemand, kan du i stedet for få ret til:

  Du skal være opmærksom på, at din gruppelivsforsikring bortfalder straks, når du fratræder.

  Du bliver sagt op

  Bliver du som tjenestemand sagt op af "anden utilregnelig årsag", fx uegnethed eller samarbejdsvanskeligheder, kan du - hvis du har været ansat i 10 år - eventuel have ret til:

  Bliver du sagt op, fordi din stilling er blevet nedlagt, får du ret til:

  Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte Sampension på 77 33 16 40, eller mail tjem@sampension.dk.