Arrow Left
Er du tjenestemand?
Regler for udbetaling
Alder
Tilbagetrækningsaldre fra 2011
Helbred
Ved dødsfald
Andre årsager
Engangsbeløb fra 2019

Regler for udbetaling af pension

Når du bliver ansat som tjenestemand, er der flere tilfælde, hvor du og/eller din familie har ret til tjenestemandspension fra arbejdsgiveren.

Tjenestemandspension udbetales fra arbejdsgiveren i følgende tilfælde:

Udbetalingernes størrelse afhænger af pensionsalder og pensionsgivende løn. Se hvordan du finder størrelsen på din pension.

Her kan du læse mere om reglerne for pensionsudbetalingsalder og folkepensionsalder.

Udbetalinger og skatteregler

Pensioner efter pensionsregulativet for tjenestemænd udbetales af arbejdsgiveren med 1/12 af det årlige beløb. Hvis du er forudlønnet, udbetales pensionen også forud.

Alle løbende udbetalinger beskattes som A-indkomst hos pensionsmodtageren.

Gruppeforsikring

Sumudbetalinger fra gruppeforsikringen sker fra Forenede Gruppeliv. Sumudbetalingerne er fritaget for indkomstskat og særlig afgift. Sumudbetalingerne skal dog medtages i opgørelsen til brug ved beregning af eventuel boafgift.

Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte os på direkte nummer 77 33 16 40, eller sikker mail tjem@sampension.dk.