Fortsæt dine forsikringer

Fratræder du dit job, kan du som hovedregel beholde de fleste af dine forsikringer, herunder dine gruppeforsikringer. Det kan være en fordel, hvis du er fratrådt på grund af sygdom, og endnu ikke ved om du kommer til at arbejde igen. Det kan også være en fordel, hvis du er arbejdsløs eller har et nyt job uden pensionsordning.

Fordele ved at fortsætte dine forsikringsdækninger

Fordelen ved at fortsætte dine forsikringsdækninger er, at du

  • ikke skal give helbredsoplysninger, når du opretter den - netop fordi det er en fortsættelse af den gamle forsikring.
  • sikrer dine efterladte økonomisk frem til din folkepensionsalder.

Du skal reagere hurtigt

Ønsker du at fortsætte dine forsikringer, skal du kontakte os, inden dine forsikringer bortfalder. Du beholder som hovedregel dine forsikringer i en periode efter fratrædelsen. På nogle ordninger i Sampension bortfalder forsikringerne allerede efter tre måneder – og så skal du reagere hurtigt.

Er du 67 år eller ældre, når du fratræder dit job, bortfalder gruppeforsikringer med det samme. Læs mere om at fortsætte forsikringer, når du går på pension.

Det fremgår af din Pensions- og Forsikringsoversigt, hvor lang tid du er dækket af din ordning efter fratrædelse.

Vær opmærksom på, at vælger du at

  • få udbetalt alderspension, eller
  • ændre ordningen til præmiefri forsikring (fripolice)

- så bortfalder forsikringerne med det samme. De præcise regler for din ordning, kan du få oplyst hos os.

Kontakt os og få et tilbud på de forsikringer, du ønsker at bevare.