Arrow Left
Er du fratrådt eller har fået nyt job?

Du er fratrådt på grund af sygdom eller ulykke

Er du fratrådt på grund af sygdom eller ulykke, skal du straks tage kontakt til os, så vi kan vejlede dig om dine muligheder – fx udbetaling fra din ordning.

Hvis du er fratrådt dit job på grund af dit helbred, skal du straks kontakte vores skadesafdeling. Vi kan vejlede dig om eventuelle muligheder for udbetaling og for at fortsætte pensionsordningen. Læs mere om udbetaling ved sygdom.

Du er typisk dækket af dine forsikringer i en periode efter, at indbetalingen er stoppet til din ordning. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op. Når forsikringerne falder bort bliver din pensionsordning automatisk ændret til en fripolice, med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne. 

Du modtager en digital besked, når indbetalingerne til din pensionsordning er stoppet. Her skriver vi, hvad du skal være opmærksom på, dine muligheder og tidsfrister. 

Når din ordning bliver til fripolice (præmiefri forsikring)

Fripolice betyder, at der ikke længere bliver betalt til pensionsordningen. Pensionerne bliver regnet ud fra opsparingen på ordningen.

Læs mere

Det kan i mange tilfælde være en fordel at videreføre dine forsikringer, hvis du er syg eller har ringere helbredstilstand, end da du trådte ind i pensionsordningen. Du er dermed fortsat dækket ved sygdom og død uden at skulle give nye helbredsoplysninger.

Du skal indgå en aftale om fortsætte, inden forsikringerne bortfalder. Tidsfristen fremgår af den digitale besked vi sender, når indbetalingerne stopper. Tidsfristen kan være kort, så det er vigtigt, at du læser beskeden. Læs mere om fortsætte dine forsikringer.