Arrow Left
Vil du ændre dine forsikringer?

Helbredsoplysninger, generel begrænsning og karens

Læs mere om hvornår og hvorfor du skal aflevere helbredsoplysninger samt hvad en generel begrænsning eller karens er.

Hvornår skal du aflevere helbredsoplysninger?

Du skal typisk aflevere helbredsoplysninger, hvis du ønsker at ændre dækningerne på din pensionsordning eller indbetale frivillige bidrag.

Læs mere

Generel begrænsning

Nogle pensionsordninger er oprettet med en generel begrænsning. En generel begrænsning er et forbehold. Forbeholdet kan gælde for dig, hvis du ved optagelsen i pensionsordningen, havde nedsat erhvervsevne. Du kan her læse om, hvilken betydning det kan have for dig.

Læs mere

Karens

Din pensionsordning kan være omfattet af karens. En karens er et forbehold, som kan gælde for dig, hvis der er indbetalt pensionsbidrag i mindre end 12 måneder.

Læs mere