Image No Description

Hvad med forsikringerne, hvis indbetalingen stopper?

Er du fratrådt dit job eller er på orlov uden løn, indbetales der ikke længere til din pensionsordning.

De forsikringsdækninger du havde på din pensionsordning, da indbetalingen stoppede, bevarer du typisk i op til 3 eller 12 måneder. Prisen for at beholde forsikringsdækningerne bliver trukket fra den værdi, du har sparet op.

Når de 3 eller 12 måneder er gået, bliver din pensionsordning ændret til en fripolice, med mindre du vælger at fortsætte forsikringerne. På en fripolice er pensioner og forsikringer regnet ud fra den værdi, du har sparet op. Det betyder, at de bliver sat ned eller helt bortfalder.