Arrow Left
Se dit afkast

Kvartalsafkast på alternativer

Sampension Livsforsikrings alternative investeringsportefølje består blandt andet af skov, ejendomme og infrastruktur. Her kan du se, hvad de enkelte aktiv-grupper har givet i afkast i seneste kvartal.

Afkast på alternativer
- Sampension Livsforsikring 

1. kvartal
2021

2. kvartal
2021

3. kvartal
2021

4. kvartal
2021

Private Equity

10,3%

10,6%15,7%

Skov

3,5%

0,3%0,8%

Ejendomme

2,7%

7,7%3,2%

Infrastruktur

1,3%

4,1%3,1%

GM Hedgefonde

2,8%

2,4%0,7%

Afkast på alternativer
- Sampension Livsforsikring 

1. kvartal
2020

2. kvartal
2020

3. kvartal
2020

4. kvartal
2020

Private Equity

-3,8%

9,1%2,4%12,8%

Skov

-3,0%

1,4%0,9%3,6%

Ejendomme

-2,0%

3,3%-1,4%2,5%

Infrastruktur

-8,8%

4,0%1,2%2,1%

GM Hedgefonde

-0,3%

1,2%3,8%
2,5%