Markedskommentar – maj 2019

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i maj et afkast på henholdsvis -3,7 %, -0,1 % og -0,0 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første fem måneder af 2019 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 10,0 %, 1,4 % og 2,5 %.

Det centrale omdrejningspunkt og væsentligste bekymring for investorerne i maj blev sammenbruddet i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, og investorerne søgte ud af aktier og over i obligationer. Dette har betydet, at i maj måned faldt renterne både i Europa og i USA, hvilket har betydet, at over årets første fem måneder er renterne faldet i både Europa og USA. Efter et ellers stærkt forår på aktiemarkederne tog bekymringerne altså over og sendte stort set alle aktiemarkederne ned i maj måned. På trods af dette har der i årets første fem måneder samlet været stigninger på aktiemarkederne. De generelt stigende aktiemarkeder dækker dog over nogen forskelligartethed, idet de danske aktier er kommet bedst igennem årets første fem måneder med en stigning på 11,6 % tæt fulgt af de europæiske aktier (11,0 %) og i mindre grad de amerikanske aktier (10,4 %), mens britiske (8,8 %), asiatiske (5,3 %) og emerging markets (5,1 %) aktier halter lidt bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta.

Lige som en handelsaftale mellem Kina og USA syntes at være på trapperne, brød forhandlingerne sammen, og USA hævede tolden på varer fra Kina for 200 mia. dollars fra 10 % til 25 %, samtidig med, at man planlagde told på varer for yderligere 300 mia. dollars fra Kina. Desuden lagde USA pres på Kina ved at varsle forbud mod Huawei-produkter. Kina vil nu ikke forhandle så længe, USA fastholder de nye tiltag, hvorfor der er en ret fastlåst situation, som der nok først bliver løst op for ved G20-topmødet i slutningen af juni måned.

Maj måned blev endnu en måned med svage økonomiske nøgletal i især Europa, hvor handels-krigen formentlig har været af betydning for dette. EU Kommissionen har igen været i clinch med Italien på grund af deres store budgetunderskud, hvilket formentlig udløser den første bøde til et EU-land for budgetoverskridelser. Desuden blev maj måned den måned, hvor den britiske premierminister Theresa May måtte kaste håndklædet i ringen og trække sig. Processen med at finde en ny premierminister er nu gået i gang, men forventes først afsluttet engang i juli. I mellemtiden er frygten for en No-deal Brexit løsning steget betragteligt, når Storbritannien efter planen den 31. oktober skal forlade EU.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i maj et negativt afkast (-5,0 %). Værdien af porteføljen af danske aktier faldt (-2,0 %), og de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på -5,1 %. Derudover faldt værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (-6,2 %).

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) steg i maj med 5,6 %, hvilket bringer det samlede afkast for året op på 5,5 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne i både statsobligationer, realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i maj et større negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningen af struktureret kredit, hedgefonde og direkte ejede ejendomme. Derimod faldt værdien af beholdningen af skovinvesteringer.

Valutakursændringer har i årets første fem måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket en smule (2,7 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Vores hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om, hvordan vi anvender cookies.