Markedskommentar – august 2020

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i august et afkast på henholdsvis 3,4 %, 0,1 % og 1,0 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første otte måneder af 2020 ligger de tilsvarende afkast som helhed på -1,8 %, -0,2 % og -2,3 %.

Den seneste måned blev en god måned på verdens aktiemarkeder og således også i Danmark, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) steg med 2,6 %. Ligeledes har der været rigtig pæne stigninger på aktiemarkederne i Europa, Japan, Storbritannien og emerging markets, ligesom det amerikanske aktiemarked steg og blev den helt store vinder i august måned med en stigning på 7 %. Samlet betyder det, at aktiemarkederne den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra 1 % til 7 %. Flere af de største aktiemarkeder er dog stadig nede med op til 21 % siden årsskiftet, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks nu er oppe med godt 3 % siden begyndelsen af året – OMX C20 er steget med 16,3 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 12,6 %.

Renterne er steget over en bred front i den forgangne måned – dog mest på de længere løbende obligationer. På trods af dette, så er renterne fortsat faldet en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet.

Udviklingen afspejler den fortsatte store nervøsitet og usikkerhed i markedet, der får investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder – her har nyheder om udviklingen i Corona-pandemien, samt ikke mindst udmeldingen i løbet af august fra den amerikanske centralbank om ændringen af inflationsmålsætningen til at være et gennemsnitsmål haft en stor betydning – specielt for de korte renter.

Generelt set har den store udpumpning af penge i form af hjælpepakker og den ekspansive pengepolitik fortsat stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, idet der efterspørges flere finansielle aktiver, hvilket driver priserne op.

Den amerikanske dollars fortsatte svækkelsen i forhold til euroen i den forløbende måned, hvorfor euroen nu siden årsskiftet er blevet styrket med næsten 7 % i forhold til den amerikanske dollars, godt understøttet af den fortsatte genåbning i Europa, mens USA stadig er hårdt ramt af Corona-epidemien og derfor må begrænse aktiviteten for at inddæmme smitten.

VIX-indekset, der også kaldes “frygtens indeks”, er steget og ligger ved udgangen af august måned i 26,4 efter at have startet året omkring 14 og den 16. marts i år at have været oppe i rekordniveauet 82,7, da Corona-krisen spredte sig hastigt.

Olieprisen steg med godt 6 % hen igennem august måned, men prisen er fortsat nede med godt 31 % siden årsskiftet.

Den finansielle uro fortsatte på markederne i august måned, hvor vi i de økonomier, der er i fuld gang med genåbningen, fortsat ser fremgang. Det er stadig de bløde økonomiske nøgletal (forventningsindikatorer), der udviser de største positive spring, mens udviklingen i de mere hårde økonomiske nøgletal (arbejdsløshed, industriproduktion etc.) er noget mere svingende. Dette lidt forvirrende billede illustreres meget godt af resultaterne fra den amerikanske regnskabssæson for andet kvartal, der blev den bedste siden 2000 i USA, idet analytikernes estimater blev slået med 17 %, 90 % af selskaberne overraskede positivt og 59 % af virksomhederne slog forventningerne på både omsætning og indtjening. De mange økonomiske hjælpepakker, der er igangsat, understøtter fortsat troen på, at landene nok skal komme fornuftigt ud på den anden side af Corona-pandemien, men der er stadig bekymringer over, hvad der vil ske, når hjælpepakkerne udløber, samt over hvor lang tid vi skal fortsætte med at være i denne skruestik, som Corona pandemien har lagt på vores økonomier og bevægelsesfrihed. Man vil således fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.