Markedskommentar – juli 2021

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i juli et afkast på henholdsvis 0,4 %, 0,7 % og 0,4 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter de første syv måneder af 2021 ligger de tilsvarende afkast som helhed på 14,7 %, -0,1 % og 7,7 %.

Der har været en tendens til en svagt stigende til faldende udvikling på de store aktiemarkeder i juli måned, hvor det ledende danske indeks (OMX C20) fortsatte sin flotte præstation med endnu en måned i toppen med en stigning på 4,9 %. Blandt de store aktiemarkeder gik de amerikanske aktier forrest med en stigning på 2,3 %, mens europæiske aktier steg en hel del mindre, og engelske aktier faldt marginalt. Japanske og emerging markets aktier faldt med over 5 procent. Samlet betyder det, at de store aktiemarkeder den seneste måned har bevæget sig i intervallet fra -6,1 % til 2,3 %, mens det generelle verdensaktiemarkedsindeks steg 1,6 % i juli og dermed er steget med 15,4 % i løbet af årets første syv måneder. OMX C20 er steget med 18,4 % siden nytår, mens hele det danske aktiemarked er oppe med 15,8 %. Alle afkast er netto totale og målt i lokalvaluta.

Renterne faldt væsentligt i juli måned både i USA og i Europa, herunder i Danmark. Denne udvikling ændrer dog fortsat ikke billedet af, at renterne på de nævnte markeder er steget en hel del i forhold til niveauet ved årsskiftet på både kort og langt sigt. Markedernes store tiltro til, at centralbankerne ikke foreløbig vil stramme op på de store opkøbsprogrammer på trods af stigende inflationstal, er nok i høj grad forklaringen på det fortsatte rentefald. Desuden har de stigende smittetal i mange lande øget frygten for en genopblussen af Covid-19-pandemien.

Den generelle betragtning om, at de store udpumpninger af penge fra den ekspansive pengepolitik har stor betydning for prisdannelsen på de finansielle markeder, er stadig gældende, idet den deraf afledte øgede efterspørgsel efter finansielle aktiver har en tendens til at drive priserne op. Centralbankernes eksplicitte valg med hensyn til at skrue op eller ned for køb af statsobligationer og andre værdipapirer har naturligvis også stor betydning for prisdannelsen. Der vil således også fremadrettet være stor nervøsitet og usikkerhed i markedet, som kan få investorerne til at søge væk fra obligationer ved positive nyheder og den modsatte bevægelse ved negative nyheder.

Den amerikanske dollars vendte i juli måned endnu engang rundt og faldt overfor euroen. Den amerikanske dollars faldt således med 0,1 % i forhold til euroen i juli, men det svage fald ændrede ikke meget på den samlede udvikling i år, idet dollaren er steget med 3,5 % i forhold til euroen. Overordnet set er det fortsat de gode amerikanske nøgletal, der giver medvind til den amerikanske dollars.

VIX-indekset er steget og ligger ved udgangen af den forgangne måned i 18,2 efter at have startet året lige under 23 og den 16. marts sidste år at have været oppe i rekordniveauet 82,7.

Olieprisen er steget svagt (0,7 %) igennem den seneste måned, så prisen på olie nu er steget med næsten 53 % i årets første syv måneder.

Især i Europa ser det ud til, at der er pæn fart på udrulningen af vacciner, men også andre steder har man set alvoren i delta-varianten, der synes at sprede sig hastigt blandt ikke-vaccinerede, hvilket har fået flere lande til at tage utraditionelle midler i brug for at øge antallet af vaccinerede, og dermed stoppe yderligere smitteudbrud. Med flere vaccinerede og lokale nedlukninger har man kunnet lempe de fleste restriktioner med deraf følgende tiltagende økonomisk aktivitet. Dette giver øget optimisme, som i kombination med forbrugernes opsparede efterspørgsel allerede er i fuld gang med at manifestere sig i mange lande, der økonomisk er ved at indhente en hel del af det tabte siden pandemiens start for godt halvandet år siden, og det danner således også håb for, at selv de hårdest ramte økonomier vil kunne rejse sig igen. Der kan dog fortsat komme uro på de finansielle markeder, hvis nye virusmutationer skulle få overtaget i kortere eller længere tid. Man vil derfor fortsat kunne se kraftige reaktioner på de finansielle markeder, når der kommer positive eller negative nyheder.