Depotrente

Når din pension bliver forrentet med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner den faktisk opnåede forrentning over tid.

Den aktuelle depotrente

Depotrenten pr. 1. januar 2020 er fastsat til 5 % før skat (PAL).

Hvilke pensionsordninger har depotrente?

Disse pensionsordninger bliver forrentet med depotrente:

  • 3 i 1 Pension
  • 3 i 1 Opsparing med gennemsnitsrente
  • Fleksibel ordning
  • Kollektiv ordning

Risikodækninger i 3 i 1 Livspension bliver også forrentet med en depotrente (pt. 3,00 % før skat).

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.

Der kan være enkelte ordninger på 3 i 1 Opsparing, hvor depotrenten er 3,00 % før skat. Du kan altid finde den depotrentesats, der gælder for dig på din pensions- og forsikringsoversigt.

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningens pr. 1. januar 2020 fastsat til 0,24 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse. I dit depotregnskab er risikoforrentningen indregnet i posten "Rente af depot".

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”.

Siden er opdateret 2. januar 2020.