Arrow Left
Forbehold, privatliv og cookies

Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med, at Sampension lever op til lovgivningen, når vi administrerer din pensionsordning.

Finanstilsynet kan kontaktes på telefon 3355 8282 eller e-mail finanstilsynet@ftnet.dk.

Sampension skal offentliggøre Finanstilsynets aktuelle redegørelser om virksomheden – de kan ses herunder:

13. juli 2021: Redegørelse fra Finanstilsynet om risikovurdering på hvidvaskområdet (PDF-fil)

Sampensions kommentar til redegørelsen:

16. juli 2021
Finanstilsynet vurderer, at Sampension Livsforsikring A/S’ risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav vurderet i forhold til gennemsnittet af livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark.

Alligevel påpeger de, at Sampension skal revidere sin risikovurdering, så den særskilt identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til helholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme.

I den forbindelse udtaler direktør Ole B. Tønnesen, Sampension:

”Sampension har foretaget en risikovurdering af virksomheden i forhold til hvidvask og finansiering af terror, men tilsynet påpeger, at disse formelt skal være adskilte. Så gør vi det, så risikovurderingerne fremadrettet vil blive særskilt og eksplicit for hhv. hvidvask og finansiering af terror”.