Pensionsgivende lønninger og førtidstillæg

Pensionsgivende lønninger

pr. 1. april 2023

Gælder for tjenestemænd, der stadig er ansat, eller som fra og med 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.

Se tabellen her:

Læs mere

Indtil folkepensionsalderen får pensionerede tjenestemænd og pensionsberettigede ægtefæller et tillæg til pensionen - et førtidstillæg. Førtidstillæg fastsættes alene ud fra den pensionsalder, der er baggrund for pensionsudbetalingen.

Satser for førtidstillæg 

Tillæg pr. 1. april 2023 til pensionister under folkepensionsalderen.

Se tabellen her:

Læs mere

Pensionsgivende lønninger

pr. 1. april 2023

Gælder for tjenestemænd, der før 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.

Se tabellen her:
Læs mere

Pensionsgivende lønninger (procentsatser)

Se tabellen for her:

Læs mere