Oprettelse og ændring

Her finder I information om oprettelse, ændring, fratrædelse og betaling af pensioner.

Oprettelse

Her finder I oplysninger til brug ved nytegning af tjenestemandsforsikring.

Læs mere

Indberetning og betaling

Her finder I en række informationer om indberetning og betaling af pensionsbidrag med mere.

Læs mere

Ændringer (manuel indberetning)

Her findes vejledning, hvis I skal indberette pensionsbidraget manuelt

Læs mere

Tillæggelse af pensionsalder

Her finder I mere information om reglerne for pensionsaldertillæggelse

Læs mere

Fratrædelse uden pensionering

Læs mere

Udbetaling af pension

Her kan I finde oplysning om, hvilken dokumentation der skal indsendes til Sampension - både hvor udbetalingen sker fra opsat pension og ikke-opsat pension.

Læs mere

Se også blanketter til oprettelse, fratrædelse, ændringer og udbetaling af opsat pension.

Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på sikker mail tjem@sampension.dk.