Bonusregler

Bonus der opstår i forsikringsforholdet reguleres over jeres bonuskonto. Bonus genereres bl.a. på baggrund af fortjenesten fra administrationsomkostninger, risikoforløb og rente.

Hver enkelt arbejdsgiver har sin egen bonuskonto og får bonus af sine egne tjenestemandsforsikringer.

Retningslinjerne for bonus til tjenestemandsforsikringer fremgår af bonusregulativet.

Bonuskontoens indtægter i hovedtræk

Jeres forsikringer tildeles bonus hver måned. Som indtægt er også den månedlige rente af kontoens indestående.

Der kan også være indtægter, når en tjenestemand fratræder. Det sker, når forsikringens opsparede værdi er større end det, der betales i overførselsbeløb til ny tjenestemandsansættende arbejdsgiver eller andet.

Bonuskontoens udgifter i hovedtræk

Indestående på bonuskontoen bruges til at udligne forskellen mellem de betalte præmier og forsikringernes faktiske bruttopræmier (tarifpræmier).

Regulering af en pension efter pensionering bliver også betalt fra bonuskontoen.

Bonuskontoen bruges til tilskud, når en tjenestemand fratræder, men hvor den opsparede værdi på forsikringen ikke er stor nok til at betale overførselsbeløb eller andet, som er fastlagt i reglerne ved fratrædelse.

Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på sikker mail tjem@sampension.dk.