Tabt arbejdsfortjeneste

Indbetaling af pensionsbidrag i henhold til Servicelovens § 42 og § 118 kan foretages både for personer, der tidligere har haft en pensionsordning i Sampension og for personer, der ikke tidligere har haft en pensionsordning i Sampension.

Pensionsbidrag af tabt arbejdsfortjeneste kan komme på tale, når man passer:

  • egne børn under 18 år
  • nærtstående personer

Pensionsbidrag af tabt arbejdsfortjeneste vil blive anvendt på den pensionsordning, som personen har i Sampension. Det er derfor vigtigt, at korrekt pensionskassenr. angives. De pensionskassenumre, der skal anvendes, hvis der har været indbetalt til en pensionsordning i Sampension indenfor det seneste år, er følgende:

Pensionsordning fra en kommunal ansættelse

Hvis pensionsordningen i Sampension er oprettet i henhold til en overenskomst for ansatte i kommuner mv. skal pensionskassenr. 50700 anvendes.

Pensionsordning fra en statslig ansættelse

Hvis pensionsordningen i Sampension er oprettet i henhold til en statslig overenskomst, skal pensionskassenr. 50701 anvendes. 

Pensionsordning fra en Grafisk ansættelse

Hvis pensionsordningen i Sampension er oprettet i henhold til en Grafisk overenskomst, skal pensionskassenr. 50702 anvendes.

Hvis der er gået mere end et år siden seneste indbetaling, eller hvis personen ikke tidligere har haft en pensionsordning i Sampension, skal pensionskassenr. 50700 anvendes. Der kan indbetales uden nogen forudgående aftale. Når vi har modtaget første indbetaling, sender vi et informationsbrev til jer.