Fritvalgsordning

I nogle overenskomster har man indført en såkaldt fritvalgsordning, hvor medarbejderen for en del af lønpuljen kan vælge mellem løn, frihed (ferie) eller pension.

Har en medarbejder valgt, at en del af fritvalgsordningen skal gå til pension, er det vigtigt, at denne del bliver indberettet korrekt. Fritvalgsbidraget skal følge hovedordningen. Det er derfor vigtigt, at lønbehandleren er opmærksom på at tilrette dette bidrag, hvis der sker ændring af pensionskassenr., eller hvis hovedordningen bliver ændret med tilbagevirkende kraft.

Kontakt os, hvis der er tvivl om, hvordan fritvalgsbidraget skal registreres.